Hopp til hovedinnhold
Spesialprosjekter

Spesialprosjekter

  AF gjennomfører oppdrag innen flere spesialområder. Vi har bygget unik kompetanse og tilegnet oss solid erfaring gjennom mange komplekse prosjekter.

  Olje- og gassanlegg 
  AF har de siste 20 årene gjennomført flere store prosjekter for olje- og gassindustrien. Vår satsing på olje- og energimarkedet omfatter nybygg, utvidelse og oppgradering av både landanlegg og overføringsanlegg.

  Oppdrag for oljeselskapene har bidratt til utviklingen av AFs kultur og våre ansatte gjennom bransjens og kundenes strenge krav til HMS, kvalitet og gjennomføringsevne.

  Vårt hittil mest omfattende prosjektet innen landanleggsegmentet var Snøhvit-prosjektet. AF var i årene 2002 – 2007 engasjert i det store utbyggingsprosjektet til Statoil som omfatter utvinning av gass fra Barentshavet med tilhørende landanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest.

  AF Gruppen utfører oppgaver innen landvinning, tomtearbeider og civil-arbeider med infrastruktur, bygningsmessige arbeider, kaianlegg, ilandføringer, tunneler og bergrom og rørledninger.

  Havn
  AF utfører oppdrag innen nybygg og fornyelse av alle typer sjø- og havneanlegg langs kysten og på Svalbard.

  Vi har bred erfaring med etablering og relokalisering av regionale havneterminaler og kaianlegg, utdypning av havnebasseng og seilingsleder, miljømessig opprydning i havneområder og utbygginger for industrielle formål.

  AF utfører også grunn- og betongarbeider for utnyttelse av havneområder for andre formål med tilhørende infrastruktur. Vi er spesielt konkurransedyktig i prosjekter der forholdene er egnet for eget utstyr på fundamentering, undervannssprengning og mudring.

  Vår kompetanse innen havneutbygging omfatter mudring, sprengning og fyllingsarbeider i sjø, undervannssprengning, betongarbeider, fundamenteringsarbeider og dykkerarbeider.

   

  Kontakt