Hopp til hovedinnhold
Samferdsel og underjord

Samferdsel og underjord

  AF har kompetanse, kapasitet og konkurransekraft til å utføre store og kompliserte prosjekter innen samferdsel og underjord.

  Byutvikling og tunnelproduksjon

  AF har lang erfaring med gjennomføring av byutviklingsprosjekter og produksjon av tunneler og fjellhaller for vei, jernbane og industriformål. Våre tjenester innen underjordsservice inkluderer også vann- og frostsikring, sprøytebetong, rehabilitering av tunneler og underjordsanlegg samt injeksjon og tetting av fjell.

  Vi har vært en sentral aktør i de fleste store samferdselsprosjektene i Norge de siste årene, og har kompetanse til å organisere og lede større deler av kundenes prosjektgjennomføring enn det som følger av den tradisjonelle hovedentreprisemodellen.

  Vår kapasitet og solide kompetanse innen underjordsarbeid, sprengning og masseforflytning samt rør-, lednings- og betongarbeid, gjør oss til en svært konkurransedyktig leverandør til infrastrukturmarkedet med spesiell vekt på multidisiplinære entrepriser.

  Vi er innovative og nyskapende, og bruker vår nysgjerrighet og erfaring til å finne lønnsomme løsninger for miljø, samarbeidspartnere og oss selv. Våre tunnelmaskiner holder høy standard, og vi har egenutviklet og spesialtilpasset sprøytebetong- og injeksjonsutstyr.

  Kontakt