Hopp til hovedinnhold
Fjerning og gjenvinning

Fjerning og gjenvinning

  Offshoreinstallasjoner som ikke lenger er i bruk, skal fjernes og gjenvinnes. Gjennom flere år har AF bygget kompetanse på fjerning og gjenvinning av offshore installasjoner. Som hovedentreprenør for fjerning- og gjenvinningsprosjekter kan vi påta oss alle faser i nedstenging av en plattform; fra Well P&A og gjenvinning på AF Miljøbase Vats.

  Tjenester

  Vi har erfaring og kompetanse til å gjennomføre tre ulike type tjenester:

  • Total Decom Solutions (fase 1-6)
  • EPRD  Engineering, Preparations, Removal and Disposal (kildesortering og gjenvinning) (fase 3-6)
  • Mottak for kildesortering og gjenvinning (Fase 6)

  Kontakt

  Fasiliteter

  AF Gruppen har tilgang til fasiliteter for demontering og kildesortering i Vats utenfor Haugesund.

  Sirkulær økonomi - Hvordan gjenvinne en plattform