Hopp til hovedinnhold
Energieffektivisering og støtteordninger

Energieffektivisering og støtteordninger

  AF Energi hjelper deg i hele prosessen med ENØK-tiltak for ditt bygg. Fra analyse av eksisterende løsning, prosjektering av tiltak til gjennomføring og service-avtaler

  Energiløsninger med resultatgaranti

  ENOVA anslår at 55 prosent av strømforbruket i en bolig går til oppvarming. I store dårlig isolerte bygninger kan 70-80 prosent av strømforbruket gå til oppvarming. Etter oppvarming av rom er det vanligvis oppvarming av varmtvann som krever mest energi, men smartere styring av ventilasjon og LED som lyskilde kan også spare bygget for store kostnader. 

  AF Energi hjelper deg med analyse av ditt bygg og skreddersyr tiltak optimalisert for din situasjon. Et mer energieffektivt systemt sikrer lavere energibruk uten at funksjonaliteten svekkes. 

  Gjennom en ENØK-analyse gir vi deg råd og anbefalinger, og gjennomfører besparende tiltak. Disse tiltakene kan vi utføre gjennom en energisparekontrakt, der vi gir deg en garanti for at du sparer både energi og kostnader uten å kompromittere komforten til brukerne av bygget.

  Energimerking

  For å kunne søke om støtte krever ENOVA at dere allerede har energimerket bygget. AF Energi tilbyr også energimerke som tjeneste og kan hjelpe dere gjennom alle faser av energieffektiviseringsprosjektet deres. 

  Støtteordninger fra ENOVA

  Enova tilbyr en rekke støttetilbud til gjennomføring av mer energi- og klimavennlige løsninger.  Vi hjelper deg med søknader også så prosessen blir så smidig som mulig.

  1) Enova dekker inntil 50 prosent og maksimalt 400 000 kr, av prosjektets kostnader knyttet til energikartlegging i yrkesbygg

  2) Dersom man kutter 20 prosent av energiforbruket i et yrkesbygg kan man konkurrere om støtte fra Enova på inntil 30 prosent av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner.

  Den neste søknadsfristen er 30. august 2024

  AF Gruppen/Vebjørn Løvås

  Store takflater kan brukes til strømproduksjon: På Kokstad i Bergen har Møller Eiendom investert i solcelleanlegg på sine forretningslokaler. AF Energi prosjekterte og gjennomførte prosjektet. 

  Spør oss om energieffektivisering

  Hva kan vi hjelpe deg med?