Hopp til hovedinnhold
Energisentraler

Energisentraler

  Energisentraler utnytter energien fra bergvarme eller fjernvarme til oppvarming og kjøling av bygninger. Vi har bygget og drifter mange energisentraler i Norge som gir grønnere energi til boliger og industri og samtidig frigir kapasitet på strømnettet.

  En energisentral benytter lokale og fornybare energikilder, som bergvarme og sjøvarme. Ikke bare legger disse nærvarmeanleggene til rette for en bærekraftig kjøling og oppvarming av bolig- og næringsbygg, med vesentlig reduksjon av CO2-utslipp – de gir deg også forutsigbarhet og reduserte kostnader, og utnytter energi som ellers ville gått tapt.

  Vi er opptatt av å levere komplette løsninger av høy kvalitet, som er rett dimensjonert og enkle å vedlikeholde. Vi tilbyr også delt medeierskap gjennom vårt søsterselskap Enaktiva, for å kunne gi deg som utbygger eller ditt sameie en større trygghet knyttet til driften og finansieringen av energisentralen.

  Lurer du på hvordan nærvarme fungerer i praksis? Ta kontakt for en uforpliktende prat. Vi kan gi deg råd og anbefalinger om energieffektive energisentraler og nærvarmeanlegg.

  • Medeierskap

   Vi tilbyr medeierskap i energisentraler, som kan gi deg og dine kunder større trygghet.
  • Forprosjekt

   Et forprosjekt gir deg et konkret forslag til en energiløsning som ivaretar byggets eller områdets energibehov på en kostnadseffektiv måte. Forprosjektet leverer vi til fastpris.
  • Støtteordninger

   Vi hjelper deg med hvilke støtteordninger som kan gi investeringsstøtte, og gir deg gode råd i søknadsprosessen.
  • Driftsavtale

   Ønsker du at vi skal ta oss av driften? Med en driftsavtale sørger vi for vedlikehold og daglig drift og tilsyn av energisentralen.

  Kontakt oss om energisentraler