Hopp til hovedinnhold
Innkjøp av varer og tjenester utgjør en stor del av omsetningen til AF Gruppen. AF Gruppen ønsker å bli den prefererte partneren for våre viktigste leverandører og samarbeidspartnere gjennom gode relasjoner, tillit og gjensidig verdiskapende samarbeid. AFs konkurranseevne og plass i samfunnet avhenger av at selskapet er til å stole på. En viktig del av vårt innkjøpsarbeid er å sikre at våre leverandører stiller samme krav til etikk, kvalitet, sikkerhet og ytre miljø som vi gjør.

Hva skjer i AF akkurat nå?

Tilby dine tjenester

AF Gruppen er alltid interessert i å bli kjent med dyktige leverandører. Her kan du tilby dine tjenester

Kontakt