Hopp til hovedinnhold

Rehabilitering av Vålerengtunnelen

AF Anlegg har rehabilitert den 832 meter lange tunnelen mellom Etterstad og Kværnerdalen.

Prosjektstatus

  Nov 2019
  Mar 2021

  Rehabilitere og forsterke

  AF Anlegg har rehabilitert Vålerengtunnelen for Statens vegvesen. En del av arbeidet gikk ut på å forsterke tunnelen, slik at Bane NOR senere skal kunne bygge flere togspor over tunneltaket. Rehabiliteringsarbeidene varte fra januar 2020 til påsken 2021. I anleggsperioden måtte ett av løpene være stengt, slik at tunnelens kapasitet ble mer enn halvert.

  • 301 MNOK

   Kontraktssum

  • 832

   meter med tunnel

  AF Gruppen

  Vålerengtunnelen

  Følgende arbeid ble utført i forbindelse med rehabilitering av tunnelen: 

  • Forsterke tunnelen i forbindelse med Bane NOR sitt prosjekt "Kapasitetsøkning Brynsbakken".  Fjerne gammel betong, forsterke fjellet, tette for vanninnsig og etablere nytt tunneltak og nye vegger.
  • Bygge nye tekniske bygg
  • Bygge ny renseløsning for vaskevann i tunnelen (sedimenteringsbasseng)
  • Oppgradere eksisterende rømningsveier og etablere flere nye
  • Forbedre brannbeskyttelsen
  • Reparere skadet betong
  • Skifte ut det elektriske anlegget

  Les mer om prosjektet på Statens vegvesen sine sider

  Tunnelen åpnet for trafikk i 1987 og 1989 for henholdsvis nordgående og sørgående løp. I sør ender tunnelen på Lodalsbrua, som har videre tilkobling til Ekebergtunnelen, som er en del av Operatunnelen. I nord går tunnelen opp i dagsone ved Etterstad.

  Vålerengtunnelen er en av de mest trafikkerte i Norge. I 2016 var årsdøgntrafikken 58.710, ifølge Statens vegvesen.

  • PUSSET OPP: Nordgående løp er klar til bruk november 2020.

  • AF-posten artikkel
   Jobber døgnet rundt i Vålerengtunnelen

   Mange blir berørt når en av landets mest trafikkerte tunneler stenger. Sondre Svalastog har ansvaret for at stengingen ikke blir lenger enn planlagt.

   26.06.2020

  Prosjektinformasjon

  Prosjekttype: Samferdsel og underjord
  Kunde: Statens vegvesen Region øst
  Entrepriseform: Hovedentreprise
  Entreprenør: