Oppdragsgiver er Kilen Utbygging 2 AS som eies av AF Gruppen sammen med Miliarium AS.

Kontrakten omfatter prosjektering og bygging av 80 leiligheter med parkeringskjeller, utomhusarbeider og bryggevandring. Kontrakten gjennomføres som en totalentreprise i samspill og har en verdi på MNOK 224 ekskl. mva.

Salget av leilighetene er allerede i gang, og forventet byggestart er 1. kvartal 2018.

For ytterligere informasjon:
Konserndirektør Bygg i AF Gruppen: Henning Olsen, tlf. 91 74 15 92
Daglig leder i Strøm Gundersen Vestfold: Yngvar S. Brekke, tlf. 93 24 20 21