Investeringen gjøres gjennom selskapet Construct Venture, som skal opparbeide seg en portefølje av vekstselskaper som er med på å endre måten bransjen jobber på.

- Minuendo har adressert en HMS-utfordring som det per i dag ikke finnes en god nok løsning på. Utfordringen med dagens hørselvern er at man ikke med sikkerhet kan vite om det har en ønsket effekt, enten fordi man har lekkasjer, produktet er for dårlig, eller brukerfeil. Denne nye teknologien har vært under utvikling i regi av SINTEF i lang tid, og med Minuendos videreutvikling av produktet og deres kompetente team ser vi dette som en spennende investering, sier Jan Fossgård, direktør i Construct Venture.

Helse i fokus

Selskapet skal utvikle neste generasjons hørselvern med basis i teknologi fra forskningsmiljøet ved SINTEF. Formålet er å sammen med utvalgte partnere optimalisere et intelligent hørselvern som med sikkerhet beskytter bruker mot støy, har optimal naturtro gjengivelse av lyd i et variabelt støymiljø, samt adresserer behovet for å monitorere og gi bruker beskjed for å forhindre eventuelle hørselsrelaterte skader.

- Dessverre er det slik at alt for mange ansatte i bygg- og anleggsbransjen har, eller er i faresonen for å få hørselsskader. Med denne teknologien er det mulig å monitorere støynivået både utenfor og inni øret. Det vil gi oss innsikt som kan bidra til å forebygge hørselsskader, og vårt håp er at vi sammen kan avverge nye tilfeller i fremtiden, sier Espen Jahr som leder AF Gruppens bedriftshelsetjeneste.

Vil sikre konkurransekraft

Med sin satsing på oppstartsselskaper gjennom Construct Venture, vil AF Gruppen og OBOS bidra til å skape en smartere og mer fremtidsrettet leverandørindustri innen bygg og anlegg som også sikrer bransjen konkurransekraft. Samarbeidet er industrielt forankret basert på smart kapital, der AF og OBOS i tillegg til finansiell styrke kan bidra med bransjekompetanse og velfungerende systemer. Selskapene tilgjengeliggjør også sine prosjekter for utprøving av teknologi og testing av konsepter i storskala.

‑ Ikke bare skal Construct Venture være en attraktiv investor for oppstartsvirksomheter i vår sektor, men som store aktører i bransjen ønsker vi også å bidra med vår industrielle kompetanse inn i verdikjeden. Dette vil gi unge og spennende forretningskonsepter rettet mot vår sektor en unik mulighet, mener Fossgård.