- Frem til nå har ikke et kilo av strøsanden på Østlandet blitt gjenbrukt, og det er synd. Strøsand er nemlig noe av det enkleste å gjenvinne for oss, sier Thomas Jølstad Henriksen, daglig leder for Nes miljøpark. 

I 2019 startet AF Gruppen, Nes kommune og Gunnar Holth Grusforretning produksjonen i den første miljøparken for gjenvinning av forurenset masse på Østlandet. 

Miljøparkene i Trondheim og på Nes vasker, sorterer og gjenvinner masser som tidligere har blitt levert til deponi. Den AF-utviklede renseteknologien muliggjør at man kan motta og gjenvinne alle typer masser lokalt, og leverer rene og godkjente produkter tilbake til samfunnet i form av blant annet strøsand, pukk og, i fjor også tilslag til asfalt fra Miljøparken i Trondheim. Rimol er det første anlegget i Europa som er sertifisert for leveranse av tilslag for asfalt og betong, noe som gir anleggsbransjen mulighet til å benytte sirkulære råvarer i sine prosjekter. Nes Miljøpark vil implementere samme system i løpet av 2020/2021. Gjenvinningsprosessen reduserer behovet for store deponier og naturinngrep ved utvinning av begrensede naturressurser. 

- Transportøkonomiske gevinster oppnår vi også ved at lastebilene som ankommer anlegget faktisk også kan ta med seg rene masser ut av anlegget og tilbake til samfunnet igjen. En slik grad av gjenvinning har aldri før vært løst ved noe deponi på Østlandet, sier Henriksen.