Roboten rullet inn i AFs prosjekter i 2018, og programvaren har gjennomgått grundig testing av funksjonaliteten. Resultatene og potensialet til produktet har vært så lovende at AF og OBOS gjennom investeringsselskapet Construct Venture nå investerer 20 millioner kroner i Scaled Robotics sammen med tyske Surplus Invest. Også tyske PERI, verdens største produsenter av forskaling- og stillassystemer, er eier i selskapet.

— Scaled Robotics skanner konstruksjonen i byggeprosjektet til enhver tid, og registrerer om man bygger i henhold til tegninger (BIM-modellen), og man får muligheten til rette opp i feil umiddelbart. Avvik i byggeprosessen er en verdensomspennende utfordring som koster bransjen enorme summer, forklarer Jan Fossgård, direktør i Construct Venture.

Skal unngå merarbeid

Ved bruk av blant annet skanning og bildegjenkjennings-teknologi til å lage en oversikt kan man med Scaled Robotics’ programvare identifisere feil og mangler ved konstruksjonen, og deretter varsle om dette. Også fremdriften og kvaliteten på det som bygges i prosjektet kan måles, og rapporteres tilbake. Alt dette er funksjoner som i dag gjøres manuelt av mennesker.

— Dette øker effektiviteten ved innhenting og sammenstilling av data, og frigjør tid som potensielt ville blitt brukt på merarbeid grunnet feil som må rettes eller gjøres på nytt, sier Fossgård.

Investeringen er Construct Ventures fjerde så langt, og den første som gjøres i et utenlandsk selskap.

— Scaled Robotics har utviklet et produkt vi mener kan bidra til å øke kvaliteten og effektiviteten i byggeprosjekter. Dette er en solid aktør med et svært kompetent team som vi har stor tro på at vil drive utviklingen videre i riktig retning. Basert på interessen i Europa mener Construct Venture dette er en løsning med gode kommersielle muligheter, sier han.

Vant Startup-konkurranse

Og det er flere som har stor tro på at dette er fremtidens måte å kvalitetssikre byggeprosjektene på. Under Startup Battlefield på Berlin Disrupt-konferansen Scaled Robotics i desember gikk Scaled Robotics seirende ut i konkurransen mot 14 internasjonale Startups med 500 000 kroner i fersk kapital til selskapet.

— Prosjektledere har i dag ingen rask og enkel måte å sammenligne byggemodellen mot det som faktisk bygges, og dette medfører både risiko og usikkerhet i byggeprosessen, sier Stuart Maggs, adm. direktør og medgründer i Scaled Robotics.

— Verktøyene som nå utvikles av Scaled Robotics kan verifisere hundre prosent av elementene som installeres, og samtidig gi en detaljert analyse av byggeprosessen. Vi er svært fornøyde med å få med oss Surplus Invest og Construct Venture på laget, som begge er investorer som deler vår visjon om å endre bransjen gjennom en kombinasjon av robotikk og kunstig intelligens, sier Maggs.

Om Scaled Robotics:

Selskapet Scaled Robotics er et spansk selskap etablert juli 2017. Selskapet utvikler programvare som prosesserer, tolker og sammenstiller innsamlet data (skanning) av bygg under oppførelse og hvor programvaren fremstiller verdifull oversikt over avvik (kvalitetskontroll) og fremdrift sett opp mot BIM modellen ved hjelp av AI og maskinlæring.

Om Construct Venture:

Med sin satsing på vekstselskaper gjennom Construct Venture, vil AF Gruppen og OBOS bidra til å skape en smartere og mer fremtidsrettet leverandørindustri innen bygg og anlegg som også sikrer bransjen konkurransekraft. Samarbeidet er industrielt forankret basert på smart kapital, der AF og OBOS i tillegg til finansiell styrke bidrar med bransjekompetanse, prosesser og velfungerende systemer. Selskapene tilgjengeliggjør sine prosjekter for utprøving og utvikling av teknologi konsepter i storskala.