– Å bruke mindre av jordens ressurser og gjenbruke det vi allerede har, er sannsynligvis et av de viktigste bidragene vi som byggenæring kan gi for en mer bærekraftig framtid. I tillegg tror jeg det ligger store verdiskapingsmuligheter i å tenke sirkulært, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Blant annet jobbes det for at hele nybygget skal prosjekteres og utføres for demontering, det er også en klar målsetning om at en andel av nybygget Construction City skal bestå av gjenvunne materialer og ombruksmaterialer. Dette gjennom gjennombruk av enkelte bygningskomponenter- og deler, samt nye produkter tilvirket med en andel gjenvunne materiale som innsatsfaktor.

Take away-hall

– I tillegg til å ta vare på og gjenbruke betong fasadeelementer i utomhusanlegget til nybygget, vil en av dagens leietakere få med seg en av sine eksisterende verkstedshaller på flyttelasset til sin nye lokasjon, uttaler Maria Kristiansen, oppdragsleder for rivearbeidene i Construction City Eiendom.

OBOS, AF Gruppen og Betonmast har som ambisjon å flytte inn på området med sine hovedkontorer med planlagt innflytting i 2024.

– Nå er vi endelig i gang! Construction city skal ikke bare bli vårt nye hovedkontor. Sammen med OBOS og Betonmast skaper vi et samlingssted for bransjen og en møteplass på tvers av studenter, oppstartsselskap og større aktører langs hele verdikjeden. I disse digitale dager kjennes relevante og gode fysiske møteplasser for framtiden ekstra viktig og riktig, sier Ida Aall Gram, konserndirektør Eiendom, Kommunikasjon og HR i AF Gruppen.

Klynge med store ambisjoner

Construction city skal etter planen ferdigstilles i 2024/2025 og selve byggingen er planlagt å starte neste år. Bygget vil være spesialtilpasset til samhandling og innovasjon, og deling av areal og tekniske løsninger mellom leietakere vil være en viktig bærebjelke i dette. Construction City Cluster vil også etablere et klyngehjem i bygget. Med felles cowork- og møteromsenter legges det opp til en stor fleksibilitet for de selskapene som flytter inn. I tillegg vil bygget få restauranter, mobilitetsløsninger og treningsfasiliteter.

Utleiearbeidet starter neste år, men allerede nå har OBOS, AF Gruppen og Betonmast sagt at de flytter sine hovedkontorer til bygget.

– Construction city skal ikke bare bli et bygg, men en viktig del av den helt nye bydelen som vokser frem på Ulven. Her skal det være en god balanse av næring, handel og boliger. Vi gleder oss til å skape et fremtidsrettet og godt klyngehjem for kunder, samarbeidspartnere og hele byen, avslutter Geir Graff-Kallevåg, daglig leder i Construction City Eiendom.

Fakta om Construction City

  • Construction City skal være en drivkraft for samhandling og nye løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.
  • Selve bygget blir 100.000 kvadratmeter, tilsvarende 12 fotballbaner, og skal fylles med landets mest nytenkende, innovative og fremtidsrettede aktører.
  • Initiativtakere og eier av prosjektet er OBOS, AF Gruppen og Betonmast.
  • Med seg har de 78 medlemmer innen akademia, gründerbedrifter, bygg og anlegg og teknologi organisert i næringsklyngen.

Bygget blir en viktig del i utviklingen av en helt ny bydel. OBOS har 600 nye boliger under bygging og skal omskape det gamle logistikkområdet til en ny grønn bydel.