Gjennomføringsfasen vil starte opp i andre halvår 2021 og pågå frem til 2025. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med samspill. Entreprisen er et arbeidsfellesskap med AF Gruppen og Betonmast.

Construction City vil bli et kontorbygg med rundt 4 500 arbeidsplasser på Ulven i Oslo. Bygget vil være på rundt 78 000 m2 (BTA), opp til 11 etasjer og med en underliggende kjeller i to plan på omkring 25 000 m2 (BTA), totalt ca 103 000 m2 (BTA). Entreprisen består i hovedsak av alle bygningsmessige arbeider herunder råbygg, fasader, takkonstruksjoner og innvendige arbeider, grunnarbeider og fundamentering. Godkjent rammetillatelse fra Plan- og bygningsetaten ble gitt i april 2021. Prosjektet skal utføres i henhold til BREEAM Excellent.

AF Gruppen og Betonmast etablerer sine hovedkontorer i Construction City og inngår en 10-årig leieavtale som løper fra ferdigstillelse.

- Vi er veldig tilfredse med å inngå avtalen om bygging av Norges nye næringsklynge for bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. I vårt fremtidige hovedkontor skal vi bidra til å skape en attraktiv arena for læring og utvikling, og heve bransjens totale konkurransekraft ved å forene fremoverlente bransjeaktører, partnere og utdanningsinstitusjoner, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

Parallelt er det oppnådd enighet om at OBOS Eiendom AS kjøper alle aksjene til AF Gruppen og Betonmast Eiendom i Construction City Holding, henholdsvis 20 prosent og 10 prosent. Transaksjonen vil bli gjennomført i Q3 2021.