Da startupen Parqio så dagens lys i 2019 tok de tak i en hittil uløst oppgave – å skape en digital og fremtidsrettet løsning for administrasjon av garasjer i sameier, borettslag, næringsbygg, og industribygg.

To år senere har selskapet betydelig vekst og flere boligprosjekter på kundelisten, og får nå med seg OBOS og AF Gruppen på eiersiden gjennom Construct Venture og OBOS Oppstart.

- I dag har beboere med felles garasjeanlegg kun mulighet til å åpne porter via telefonoppringning eller SMS eller fysisk fjernkontroll. Vi ønsker å eliminere garasjeporten som en barriere for tjenester og nye muligheter, og ambisjonen er å videreutvikle løsningen til å også bli en plattform som muliggjør effektiv utnyttelse av garasjeanlegg, spesielt egnet for tettbygde områder, forklarer daglig leder Ketil Høigaard i Parqio.

 

- En døråpner til bransjen

Løsningen er like enkel som den er smart; den lar brukere og sameier sømløst åpne garasjeporter via kamera eller en spesialutviklet app. Et borettslag med et lukket garasjeanlegg som vil bruke Parqio, trenger kun en tilleggskomponent fra Parqio.

- Løsningen som er i markedet nå, forenkler styret eller forvalteren sin administrasjon av garasjen. Videre forenkles det med at fjernkontrollen erstattes med en app på mobilen. Aktører som Defigo og Unloc tar hånd om inngangsdører med annen teknologi, og her er det allerede samarbeid om å integrere hverandres løsninger for å kunne dekke hele byggets tilgangsbehov, forteller Jan Fossgård, direktør i OBOS- og AF-eide Construct Venture.

- Gjennom OBOS Oppstart ønsker vi å investere i bærekraftige selskap som bidrar til å digitalisere bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen til fordel for våre medlemmer og kunder. Vi har stor tro på at Parqio sin teknologi vil kunne føre til bedre utnyttelse av garasjeanlegget, særlig i storbyene der parkering er en knapphetsfaktor. På sikt vil Parqio også tilrettelegge for et bredt spekter av tredjepartsløsninger, sier konserndirektør Ingunn Andersen Randa i OBOS.

Med disse investeringene, vil Parqio få tilgang til OBOS og AFs prosjekter, og selskapenes fagkompetanse. For andre oppstartsselskaper har dette fungert som en døråpner til bransjen.

- Vi har testet ut løsningen i flere AF- og OBOS-prosjekter, med stort hell. Brukervennligheten, potensialet og fremtidsambisjonene til Parqio passer godt inn i vår felles portefølje av oppstartsselskaper, og vi gleder oss til å følge selskapet videre og støtte videreutviklingen av produktet, sier Fossgård.

 

Skal bli garasjeanleggets Airbnb

Parqios ambisjon er å videreutvikle løsningen til å også bli en plattform som muliggjør effektiv utnyttelse av garasjeanlegg, spesielt egnet for tettbygde områder. Ambisjonen er at plattformen skal inneholde integrasjoner mot en rekke tjenesteleverandører, deriblant bildeling, ladestasjoner, hjemlevering og hjemmetjenester, som lar private og eiendomsforvaltere utnytte kapasiteten slik de ønsker.

–Parqio vil kunne bidra til å skape mer plass til det vi ønsker mer av i byene, slik som flere og bedre sykkelveier, grøntarealer og gågater, forklarer daglig leder Ketil Høigaard i Parqio. I tillegg gjør vi det mulig for garasjeadministratorer å utnytte arealet inne i garasjen på helt nye måter – for eksempel gjennom nye tjenester som kommer til garasjen eller utleie av ledig plass.

Løsningen utvikles slik at administrasjonseier kan bestemme om tjenestene gjøres tilgjengelig kun for beboerne knyttet til garasjeanleggene. Plattformen skal sikre at garasjeportene åpnes til riktig tid for de som har rettmessig tilgang.

– Parqio tilbyr en digital garasjenøkkel og tilgjengeliggjør ledig garasjekapasitet i takt med at innbyggernes behov utvikler seg. Det finnes foreløpig ingen løsning på markedet i dag som bidrar til å utnytte den ledige kapasiteten i private garasjeanlegg. Her er det et stort potensial som drar i retning av urban, grønn mobilitet og dekker fremtidige behov på en bærekraftig måte, sier Ketil Høigaard.

 

 

Om Construct Venture:

Med sin satsing på vekstselskaper gjennom Construct Venture, vil AF Gruppen og OBOS bidra til å skape en smartere og mer fremtidsrettet leverandørindustri innen bygg og anlegg som også sikrer bransjen konkurransekraft. Samarbeidet er industrielt forankret basert på smart kapital, der AF og OBOS i tillegg til finansiell styrke bidrar med bransjekompetanse, prosesser og velfungerende systemer. Selskapene tilgjengeliggjør sine prosjekter for utprøving og utvikling av teknologi konsepter i storskala.

 

Om OBOS Oppstart:

Gjennom OBOS Oppstart investerer OBOS i oppstartsselskaper som har potensial til å bidra til utvikling og vekst i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen – med fokus på miljø og bærekraft, innovasjon og teknologi. OBOS samarbeider med selskapene i en tidlig fase ved å bruke egen erfaring, kompetanse og kapital. Målet for alle investeringene er å bidra til å utvikle gode bo- og bymiljøer som kommer OBOS-medlemmene til gode.