Hasle Linje Næring DA, et selskap eid 49,5 % av AF Gruppen, 49,5 % av Höegh Eiendom og 1 % av Vind AS, har inngått avtale om salg av alle aksjene i selskapet Karvesvingen 7 AS, som eier bygget på samme adresse. Kjøper er Christiania Areal, eid 100% av Reitan Eiendom.

Karvesvingen 7 er et kombinert hotell- og kontorbygg på ca 21 000 kvm BTA og hovedleietakere er Nordic Choice Hotels, Nordic Entertainment Group og Sterk Helse og Trening, som alle flyttet inn i 2021. Bygget er oppført av AF Gruppen og er BREEAM-NOR Very Good miljøsertifisert.

Salget anslås til å gi en regnskapsmessig gevinst på minst MNOK 60 for AF Gruppen. Pangea Property Partners har vært megler i salget.

- Dette er et nytt, moderne og fremtidsrettet bygg i et område i kontinuerlig utvikling, og med de vilkår som er avtalt, har vi god tro på at dette blir en god investering for oss sier Ingolv Høyland, administrerende direktør i Reitan Eiendom. Vi vil samarbeide med Høegh Eiendom om forvaltningen fremover.

Snart ferdigutviklet på Hasle
På Hasle i Oslo har AF Eiendom og Höegh Eiendom utviklet en helt ny bydel med næring og bolig det siste tiåret. K7 er det siste store tilskuddet til områdeutviklingen og det første hotellet på Hasle. I tillegg til 208 hotellrom inneholder det 21.000 kvadratmeter store bygget blant annet kontorlokaler med både radio- og TV-studio, et stort treningsstudio i underetasjen og en innendørs gate med flotte fellesarealer, serveringslokaler, konferansefasiliteter og gjennomgang for alle på Hasle-området.

- Karvesvingen 7 har blitt et fantastisk bygg som binder området sammen, og vi er svært glade for å få en solid eier i Reitan Eiendom. Dette er siste tilskudd til Hasle Linje, som er blitt en levende bydel, og vi har nå kun en hjørnetomt igjen i den store utbyggingen av Hasle Linje, forteller Otto Christian Groth, direktør i AF Eiendom.

Spesielt bygg
Det er AF Bygg Oslo som har vært totalentreprenør for bygget, som skal skilte med mange spesielle egenskaper der akustikk og dagslys har vært sentralt.

- Førsteetasjen er blitt en gjennomgangsåre, også for folk som jobber og bor på Hasle. Etasjen er formet som en T med inngang fra alle tre kanter, og rommer resepsjon, bar, restaurant og konferansehall og flere fine mingleområder. Her er det støpt inn knust glass fra øl- og vinflasker i betonggulvet for å bevare koblingen til det gamle Vinmonopolet som holdt til i området, og bygget kan også skilte med egen Hot Bikram yoga-sal, sier Eirik Thrygg, administrerende direktør i Höegh Eiendom.

Han er sikker på at Reitan Eiendom har gjort et godt og fremtidsrettet kjøp.

- Höegh Eiendom fortsetter forvaltningen av bygget og ser frem til et godt samarbeid med Reitan Eiendom og den videre utviklingen av HasleLinje avslutter han.