Nærvarmeanlegg leverer varme til avgrensede boligområder utenfor de store byene. Her utnyttes lokal energi, som bergvarme og sjøvarme, i tillegg til strøm fra nettet. Varmen selges til boligeiere til en pris som omtrent tilsvarer strømprisen. I dag omfattes ikke disse anleggene av strømstøtteordningen, og så lenge de ikke gjør det lider de store økonomiske tap og vil i ytterste konsekvens måtte stanses.

- Vedtaket i Stortinget er en bekreftelse av at nærvarmeanleggene bør inkluderes i strømstøtteordningen. Anleggene legger til rette for bærekraftig boligoppvarming, reduserer CO2-utslipp og halverer belastningen av det ordinære strømnettet, forteller Per Just Skaret, prosjektdirektør i AF Energi.

 

Nærvarmeanleggene er en del av løsningen

Utredningen som Stortinget har bedt om skal være ferdig i midten av november. Jo fortere nærvarmeanleggene inkluderes i støtteordningen jo bedre, for hver dag uten strømstøtte er et stort tap for eierne.

Regjeringen ønsker seg en mer grønn energiproduksjon, og at vi skal bruke mindre strøm. De bærekraftige nærvarmeanleggene er en del av denne løsningen.

Les vedtaket i Stortinget her.