Det er tredje gang Financial Times, i samarbeid med analysebyrået Statista, kårer Europas klimaledere. Europeiske selskaper med en omsetning på minst 40 millioner euro i 2021 er vurdert med hensyn til reduksjon i CO2-utslipp relativt til inntektsutviklingen i perioden 2016-2021.

Som tidligere år bygger listen på selskapenes reduksjon i CO2-ekvivalenter per million euro i omsetning. I tillegg er åpenhet om utslipp som oppstår andre steder i bedriftens verdikjede vurdert. Her vurderes blant annet bedriftens CDP – en type klimarapportering innen klima, vann og skogområder. AF Gruppen gjennomførte denne rapporteringen på området klima for andre år på rad for regnskapsåret 2022.  

– Vi er glade for at viktigheten av rapportering og åpenhet blir vektlagt i kåringer som dette. Derfor er det også en hyggelig anerkjennelse å komme med på listen. Klima og miljø er en viktig del av arbeidet vårt når vi rydder fra fortiden og bygger for fremtiden, sier Eirik Wraal, konserndirektør i AF Gruppen.

Faktabasert klimaarbeid

Klima og miljø er et eget initiativ i AFs konsernstrategi for å redusere fotavtrykket og være ledende på å skape samfunnsnyttige forretningsmuligheter. Målet er å halvere klimagassutslippene og avfallsmengdene som ikke kan ombrukes eller gjenvinnes for tjenestetypene anlegg, bygg og riving innen 2030, hensyntatt omsetning.

– Vi vet at vår bransje belaster miljøet og det er vårt ansvar å sørge at påvirkningen blir så liten som mulig. For å få til forbedring må vi jobbe faktabasert og ha gode tallgrunnlag, noe som rapporteringen vår bidrar til, sier Anastasia Wraa, miljøsjef i AF.

AF Gruppen er med på listen som eneste norske selskap innen kategorien Construction & building materials.

 

Her er hele listen.