Entreprise K301 Rørarbeider er en totalentreprise som omfatter sanitær, varme, brannslokking, gass- og trykkluft, prosess- og komfortkjøling. Avtalen er den hittil største som er inngått for AF Gruppens energivirksomhet.

Det nye Livsvitenskapsbygget er Statsbyggs største pågående byggeprosjekt og skal stå ferdig i 2026. Det 97 500 kvadratmeter store bygget skal huse 1 500 studenter og 1 000 ansatte ved Universitetet i Oslo, 650 ansatte ved Oslo universitetssykehus, næringsliv og andre samarbeidspartnere.

- Partene har gjennomført en grundig samspillsfase siden 2019 der vi sammen har funnet kostnadseffektive og miljøgunstige løsninger. Bygget skal knytte ulike vitenskaper tettere sammen, og dette krever høye miljø- og klimakvaliteter i leveransen. Vi gleder oss til å bidra med å skape en felles arena for ledende universitets- og sykehusmiljøer innen livsvitenskap i Norge, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.