Prosjektet gjelder et kontor- og forskningsbygg på ca. 12 000 m2 knyttet til eksisterende OCCI lamell 1-3.

Det nye bygget skal ha syv etasjer over bakkeplan og to underetasjer, til sammen ni etasjer. Bygget skal romme kontorer med fleksible planløsninger samt forsknings- og laboratoriealer. På bakkeplan og i etasjen over planlegges det for kantine og møtesenter. Kjelleren skal benyttes til ulike tekniske funksjoner, lager, samt sykkelparkering og garderober. Det vil også sees på mulighet for å bygge et opptreningssenter for kreftpasienter i etasje U1. U2 vil kobles på eksisterende kjeller i tilstøtende lamell.

Prosjektet er påbegynt og forventes ferdigstilt desember 2025.