Kontrakten består av to byggetrinn. Byggetrinn 1 omfatter prosjektering, riving av eksisterende fasader og innredning, nytt tilbygg og påbygg av ny 6. etasje samt nye fasader. Byggetrinn 2 omfatter nye kjerneområder og innredning med tilhørende utomhusarbeider.

Byggetrinn 1 er påbegynt mens byggetrinn 2 starter opp etter sommeren. Prosjektet skal ferdigstilles Q2 2024.

- Vi setter stor pris på tilliten fra Larre Eiendom for rehabiliteringen av Storgata 1 og ser frem til videre samarbeid med en solid og kompetent samarbeidspartner, sier Yngvar S. Brekke, daglig leder i Strøm Gundersen Vestfold.