De to seriekompenseringsstasjonene skal installeres ved Olingan SC i Jämtland og Gräsmark SC i

Värmland for å forsterke den eksisterende kraftlinjen CL26. Seriekompensasjon øker strømforsyningen, reduserer risikoen for nedetid og reduserer miljøbelastningen.

Avtalen er en totalentreprise, og Kanonadens del av arbeidet omfatter bygge- og anleggsarbeider samt monterings- og installasjonsarbeid.

– Vi er stolte over fornyet tillit og samarbeid med både Svenska kraftnät og Hitachi Energi. Prosjektet er i tråd med vår svenske anleggsvirksomhets strategi om å satse på energi- og kraftrelaterte prosjekter, sier Bård Frydenlund, konserndirektør i Sverige.