Avtalen omfatter riving av eksisterende bygningsmasse, omlegging av teknisk infrastruktur og nybygg på ca. 28 000 kvm BTA. Prosjektet skal inneholde 2-5 roms leiligheter mellom 35 og 190 kvm med gode kvaliteter og ca. 7 300 kvm BTA næringsarealer. Takene vil benyttes til oppholdsarealer med beplantning, og inkluderer fasiliteter som utekjøkken og drivhus. Byggene vil ha en påkostet fasade med blant annet omfattende teglarbeider. Bygget skal oppnå BREEAM-sertifiseringen «Very good».

Prosjektet vil heve områdets attraktivitet ytterligere ved å erstatte utdatert og gammel bygningsmasse med et nytt og moderne bygg i tråd med dagens standard for blant annet miljø, energieffektivitet og arkitektur.

Detaljprosjektering og forberedende arbeider til rivingen vil starte omgående. Ferdigstillelse blir i utgangen av 2027.

- Vi er veldig fornøyde med å ha mottatt bestilling av dette flotte boligprosjektet. Vi har vært gjennom en lengre samhandlingsfase der både KLP Eiendom og AF Gruppen har arbeidet godt med prosjektet. Prosjektets plassering, tomteforhold, størrelse og høye standard gjør prosjektet attraktivt og spennende for AF Gruppen. Vi gleder oss til å ta fatt på gjennomføringen av prosjektet i tett samarbeid med byggherren, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.