Kontrakten omfatter pelearbeider, herunder ramming av stålpeler og boring av stålkjernepeler. Fundamenteringsarbeidet vil bli utført fra lektere og fra land. 

Nye E8 på strekningen Sørbotn–Laukslett skal gi en mer fremkommelig, kortere og sikrere innfartsveg til Tromsø. Den nye Ramfjordbrua vil ha en lengde på ca. 800 meter.

- Dette er et viktig og spennende oppdrag for oss, og viser at vi har den riktige kompetansen til å utføre krevende arbeider på sjø. Vi er svært fornøyde med at Metrostav Norge har valgt FAS til dette prosjektet, sier Geir-Vidar Sørheim, daglig leder i Fundamentering AS. 

Planlagt oppstart er april 2024 og ferdigstillelse av hele prosjektet er i 2027.