– Dette er et av de viktigste byggeprosjektene i vår tid. I dag tar museet, som skal sikre og vise fram Norges viktigste kulturskatter, et betydelig skritt videre, sa Statsbyggs administrerende direktør, Harald V. Nikolaisen, da han ønsket de ca. 80 gjestene velkommen.

Grunnsteinen er ikke lenger bare en stein, men et skrin som fungerer som en tidskapsel med gjenstander som symboliserer både byggets fremtidige brukere og den tiden da grunnsteinen ble lagt ned.

Vikingtidsmuseet bygges av AF Gruppen på oppdrag av Statsbygg. Det vil bestå av to deler der et stort nybygg kobles på dagens bygg.

- Arbeidene med råbygget til den nye delen er godt i gang, og for tiden jobbes det med utstillingsetasjene. Innvendig i kjellerplanet pågår tekniske installasjonsarbeider for rør, ventilasjon og elektro. Reising av taket vil starte litt ut på høsten, sier Jarle Søreide, prosjektsjef for Vikingtidsmuseet i AF Byggfornyelse.

Byggeprosjektet har og vil benytte flere banebrytende løsninger for å sikre at arbeidene som pågår rett inntil de skjøre skipene og gjenstandene ikke blir skadet.