Kontrakten B2 omhandler bygg- og anleggstekniske arbeider. Samspillet skal i første fase av prosjektet optimalisere tekniske løsninger og anleggsgjennomføring, før partene enes om målpris for selve byggingen. Det er planlagt at samspillsfasen skal ta ca. ett år. Det er ventet at en byggekontrakt kan ha en verdi på ca. NOK 1 milliard. Byggekontrakten vil først bli tatt inn i ordrereserven når kontrakten for fase 2 er inngått.

 - AF Gruppen har lang erfaring og kompetanse fra flere lignende prosjekter og kontraktsformer. Sammen med NRVA skal vi bruke denne kompetansen til å finne de beste løsningene for utvidelsen av eksisterende renseanlegg. Vi ser frem til å bidra slik at det nye anlegget oppnår ønsket kapasitet og tilfredsstiller aktuelle krav, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.