AF Offshore Decom er sammen med et konsortium med flere aktører tildelt totalt 73 millioner kroner fra Forskningsrådet til et forsknings- og innovasjonsprosjekt på oppsirkulering av maritimt metall. Gjennom Forskningsrådets «Grønn plattform»-ordning er dette et av ni store forsknings- og innovasjonsprosjekter som skal utvikle klima- og miljøvennlige løsninger i næringslivet. Prosjektperioden er tre år.

Under ledelse av AF Offshore Decom har prosjektet som ambisjon å oppsirkulere maritimt metall fra skip- og oljeplattformer til miljøvennlige byggematerialer uten klimagassfotavtrykk. Foruten AF-selskapet LAB Entreprenør, består konsortiet av aktører som Equinor, Norges Handelshøyskole - NHH, Dikkedokken - Vill, Bara Eiendom, DNB Bank, Future Materials, Green Yard Kleven, NODE rådgivende ingeniører, Oslobygg (Oslo kommune), RadøyGruppen, Nordic Circles, Sintef, Skanska Stålfabrikken, Statsbygg, Stiftelsen Kulturhuset USF, Stiftelsen Maritime Bergen, Vill Arkitektur.

Oppsirkulering er fremtiden

-AF Offshore Decom har lang erfaring med resirkulering av utrangerte offshore installasjoner. Totalt er om lag 400 000 tonn stål resirkulert, smeltet om og blir til blant annet armeringsjern.  Ambisjonen i dette prosjektet er å gå fra resirkulering til oppsirkulering, forteller Johannes Thrane, direktør for bærekraft, kommunikasjon og tilbud i AF Offshore Decom.

I den sirkulære økonomien er idealet, “oppsirkulering”. Det vil si at materialer eller komponenter opprettholdes på samme eller høyere verdi enn de hadde i utgangspunktet. For eksempel ved at stål fra et skip kuttes opp og benyttes til bærende konstruksjoner, spunt eller andre formål.

Miljøvennlig byggematerialer

Prosjektet har som ambisjon å oppsirkulere maritimt metall fra skip og oljeplattformer til miljøvennlige byggematerialer uten klimagassfotavtrykk. Prosjektet skal løse utfordringer knyttet til å etablere industrien gjennom sirkulære forretningsmodeller, kontrakter for avhending, dekommisjonering for oppsirkulering, testing og resertifisering, miljø- og klimadokumentasjon for oppsirkulert metall og produksjon med oppsirkulert metall.

Ambisjonen er å løse avhendingsproblemer fra offshore, synliggjøre grønne, sikre Norge strategisk tilgang på stål i en tid med internasjonal politisk uro, reduserer behovet for uttak av råmaterialer i gruver i hele verden, og gi byggebransjen og maritim virksomhet en troverdig og skalerbar tilgang til lavutslippsbyggematerialer.

 

Prosjektet har seks hovedaktiviteter

1) Sirkulærøkonomisk utredning av hele verdikjeden.

2) Utrede muligheter for å tilpasse avhendingskontrakter for oppsirkulering.

3) Utvikle skalerbare metoder for demontering av stål fra skip og plattformer som muliggjør høy oppsirkuleringsgrad.

4) Utvikle industrialisert produksjon av byggeprodukter laget av maritimt metall.

5) Gjøre det enklere for byggebransjen å velge oppsirkulert stål.

6) Startskuddet for en ny industri.