Hopp til hovedinnhold
AF Miljøbase Vats

AF Miljøbase Vats

Foto: AF Gruppen
AF Miljøbase Vats i Rogaland er spesialbygd for håndtering av offshoreinstallasjoner og andre marine konstruksjoner. I tillegg til ideelle dybdeforhold, ligger fjorden godt skjermet. Området har i mer enn 30 år vært regulert til industrivirksomhet og er et ideelt utgangspunkt for virksomheten.

Aktuelt

 • Miljørapport 2023

  Miljørådgivningselskapet STIMs miljørapport 2023 for AF Miljøbase Vats viser at foruten PFAS er de årlige langtidsgrensene i tillatelsen fra Miljødirektoratet overholdt.

  01.03.2024

 • Miljørapport for AF Miljøbase Vats 2022

  Miljørådgivningselskapet STIMs miljørapport for AF Miljøbase Vats viser at foruten PFAS og suspendert stoff er de årlige langtidsgrensene i tillatelsen fra Miljødirektoratet overholdt.

  02.03.2023

 • Miljørapport for AF Miljøbase Vats 2021

  Miljørådgivningselskapet STIMs miljørapport for AF Miljøbase Vats viser at foruten PFAS er de årlige langtidsgrensene i tillatelsen fra Miljødirektoratet og DSA overholdt.

  03.03.2022

 • AF-posten artikkel
  Stålkontroll

  Når en stålkonstruksjon på 10.000 tonn skal legges i bakken, stiller det store krav til planlegging og presisjon.

  12.05.2021

 • AF-posten artikkel
  Sirkulær økonomi i praksis

  Gjenvinning av stålet på utrangerte plattformer har til nå gitt en reduksjon i klimagassutslippene på 283 500 tonn CO2-ekvivalenter.

  25.01.2021

 • Miljørapport for AF Miljøbase Vats 2020

  Miljørådgivningselskapet STIMs miljørapport for AF Miljøbase Vats viser at den årlige langtidsgrensen i tillatelsen fra Miljødirektoratet og DSA er overholdt i 2020. Samtidig viser rapporten nivåer utover konsentrasjonsgrensene for suspendert stoff og sink i enkeltuker i tredje og fjerde kvartal.

  16.03.2021

 • Miljørapport for AF Miljøbase Vats 2019

  Miljørådgivningselskapet STIMs miljørapport for AF Miljøbase Vats viser at årlig mengdegrense i tillatelsen fra Miljødirektoratet og DSA er overholdt i 2019. Samtidig viser rapporten nivåer utover konsentrasjonsgrensene for fluorholdige stoffer (PFAS) (tredje og fjerde kvartal) og for sink (fjerde kvartal).

  25.03.2020

 • PFAS rapport

  AF Offshore Decoms tillatelse fra Miljødirektoratet av 8. august 2019 setter grenseverdier for ukentlig og årlige utslipp av fluorholdige stoffer (PFAS-er) på AF Miljøbase Vats. Siden PFAS ble inkludert i tillatelsen i november 2018 har PFAS-verdiene ligget under kravene.

  04.10.2019

Kontakt