Hopp til hovedinnhold
Vår historie

Vår historie

  To gründere, en kassakreditt på 20 millioner kroner og en god porsjon pågangsmot ble i 1985 starten på et aldri så lite industrieventyr

  I 1985 bestemte Per Aftreth og Leif Jørgen Moger seg for å gjøre alvor av gründerdrømmen. Med seg hadde de to en kreditt på 20 millioner kroner, et knippe tidligere kollegaer og en visjon om et selskap hvor det ble gitt frihet til å utøve entreprenørånd. ​

  Arbeidsfellesskapet, senere AF, hadde i tillegg noen absolutter. Grunnpilarene skulle være at alle prosjekter ble gjennomført i henhold til kontraktsforpliktelser, selskapet skulle ha høy integritet, og medarbeiderne skulle innprentes med at veien til suksess er grundighet og hardt arbeid. På den måten skulle AF sørge for overskudd og penger på bok.​

  Og disse verdiene ga raskt resultater. To store anleggskontrakter sørget for pluss på bunnlinja allerede i oppstartsåret og viste også kundene at selskapet var rustet til å håndtere kompliserte oppdrag.​

  • I 1985 bestemte Per Aftreth og Leif Jørgen Moger seg for å gjøre alvor av gründerdrømmen.
   I 1985 bestemte Per Aftreth og Leif Jørgen Moger seg for å gjøre alvor av gründerdrømmen. Sammen startet de Arbeidsfellesskapet, som senere ble AF Gruppen
  • Luftfoto av Dam Dokkfløyvatn
   Byggingen av Dam Dokkfløyvatn var AF Gruppens første prosjekt
  • På AF Gruppens første generalforsamling talte selskapet 34 funksjonærer.
   Generalforsamling 1985: Den gangen var det 34 funksjonærer i AF Gruppen
  • Gruppebildet i en fjellhall på Trollfeltet
   På begynnelsen av 90-tallet var fastlandsmarkedet labert, men AF Gruppen vant kontrakt på Trollfeltet om bygging av en 3.5 km lang tunnel under vann.

  Etter ti år hadde AF muskler nok til å se mot bygg- og eiendomsmarkedet. I 1997 fusjonerte AF med entreprenørselskapet Ragnar Evensen AS som var store innen bygg i Oslo-området, og la samtidig grunnlaget for virksomhetsområdet Eiendom gjennom oppkjøp. Den samme høsten ble AF notert på Oslo Børs, noe som sikret ytterligere profesjonalisering av selskapet. ​

  ​Tre år senere fikk AF tilgang til fundamenterings- og rivebransjen gjennom nye oppkjøp. Kjøpene utvidet AFs grep om verdikjeden i bygg- og anleggsbransjen, og ettertiden har vist at inntredenen i rivemarkedet skulle bli starten på et nytt veksteventyr for AF. Den la grunnlaget for det som i dag er vår rivevirksomhet både på land og i Nordsjøen gjennom virksomhetsområdene Offshore og Miljø.​

  Jakten på nye markeder førte også AF til flere markeder i betydelig vekst. I årene som fulgte gjorde AF de første oppkjøpene i det svenske bygg-markedet, som senere ble skilt ut som et eget virksomhetsområde. AF så også muligheten til å bruke byggkompetansen til å ta en posisjon innenfor energieffektivisering- og produksjon, og er i dag et av Nordens største kompetansemiljøer i denne bransjen.​ Det hittil største oppkjøpet var av Betonmast i 2019, og deretter har stadig flere initiativer og selskaper blitt en del av AF-familien. Sammen med OBOS har AF etablert Construct Venture, en investor innen venturekapital som spesialiserer seg innen bygg, anlegg og eiendom.

  • Luftfoto av Construction City under oppføring høsten 2023
   Construction City samler store deler av bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen under samme tak. AF Gruppen får dermed nytt hovedkontor på Ulven fra 2025.
  • Gruppebilde: JV AF Ghella bygger ny rentvannstunnel under Oslo
   JV AF Ghella bygger ny rentvannstunnel under Oslo. Der tar vi i bruk en enorm tunnelboremaskin.
  • AF Energi på Livsvitenskapsbygget
   AF Gruppen har entreprisen på rørarbeider på Livsvitenskapsbygget. Entreprisen er en totalentreprise med samspill og omfatter sanitær, varme, brannslokking, gass og trykkluft, prosess- og komfortkjøling. Kontraktssum er 680 MNOK ekskl. mva.
  • Fjerning av konstruksjoner på L7-feltet i nordsjøen
   AF Offshore Decom er spesialister på fjerning og gjenvinning av gamle oljeinstallasjoner. Her: Fjerning av konstruksjoner på L7-feltet i nordsjøen

  De to AF-gründerne Moger og Aftreth har beskrevet AFs oppstart som «galskap». Men grundighet, hardt arbeid, og ikke minst vilje til lønnsom vekst var i høyeste grad gjeldende fra dag én. Risikovillighet og HMS-fokus har levd side om side med en kløktig oppkjøpsstrategi og god organisatorisk vekst. Fra å skrape på døra hos bankene før oppstarten har AF hatt en veksthistorie nesten uten sidestykke på Oslo Børs. Og det er den samme nysgjerrigheten, entreprenørånden og gjennomslagskraften som har gjort AF til en ledende entreprenør i dag. ​

  Nesten 40 år senere står de samme verdiene som la grunnlaget for Arbeidsfellesskapet fjellstøtt i AF Gruppen og leves ut hver eneste dag blant 6000 medarbeidere.​