Hopp til hovedinnhold
Bygg

Sykehuset på Brakerøya reiser seg

14 sjakter

– Dette er de høyeste sjaktene. De er på ti etasjer og skal brukes i tilknytning til helikopterplattformen, sier prosjektingeniør Mats Midtun i AF Bygg Østfold. 

Sjakt 12 og 13 er 49 meter høye og ruver godt på byggeplassen på Brakerøya. Den ene sjakten skal romme heiser, mens det skal monteres trapper i den andre. Siste støp ble gjort lørdag 5. februar, og mandagen etter var forskalingen i ferd med å komme ned.  Sjaktene er del av AF Bygg Østfolds entreprise på råbygget for sentralbygg vest og servicebygget, men det er folk fra AF Anlegg som har bygget de store sjaktene. 

Entreprisen inkluderer 14 sjakter i ulik høyde til trapper og heiser. I tillegg kommer byggets bæresystemer i stål og betong. Sjaktene støpes med klatreforskaling. Forskalingslemmene er 4,5 meter høye og flyttes oppover etter hver støp.  

Se video: De høyeste sjaktene er ferdige

12 støp

Når betongen er herdet, skrus forskalingslemmene cirka 80 centimeter ut fra den nystøpte veggen slik at det går an å jobbe mellom veggen og forskalingen. Deretter skal den neste delen av byggverket armeres, og elektrikere må montere rør og bokser. Forskalingslemmene løftes til neste nivå og festes, og så er det klart for neste støp. 

– De høyeste sjaktene ble støpt på lørdager og så fikk de herde til mandagen. Da løsnet vi forskalingen og begynte å forberede neste støp, sier Midtun. 

De 10 etasjer høye sjaktene krevde 12 støp. 4. etasje og 9. etasje er seks meter høye og måtte derfor støpes i to omganger. 

Den øverste støpen måtte gjennomføres med betongtubb, som er et kar som fylles med betong og heises opp med kran. Det var ikke mulig å få tak i betongpumpe som var kraftig nok til å pumpe betongen tilstrekkelig høyt. 

Flere entrepriser

Det nye sykehuset i Drammen får mer enn 4000 ansatte og skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Helse Sør-Øst RHF er byggherre med ansvar for planlegging, gjennomføring og bygging, mens Vestre Viken HF er bestiller av sykehuset. 

AF Gruppen har gjennomført flere entrepriser på prosjektet, blant annet knyttet til riving og sanering, grunnarbeider, kjellerarbeider og bygging av vei til det nye sykehuset.  AF Bygg Østfold har kontrakt på råbygg og på utførelse av tett hus på sentralbygget. Det omfatter prosjektering og utførelse av fasader samt taktekking.

Dette er ikke første gang AF Bygg Østfold bygger sykehus. Selskapet hadde flere kontrakter knyttet til byggingen av Sykehuset Østfold Kalnes fra 2012 til 2015. Fem funksjonærer som var involvert på Kalnes jobber i prosjektgruppen i Drammen. 

Spesialbetong

Inne i det som blir Sentralbygg vest er de fire strålebunkerne i ferd med å ta form. Ved innflytting i nytt sykehus etableres to strålemaskiner som får plass i hver sin bunker. Vestre Viken HF opplyser at det i løpet av kort tid vil bli behov for ytterligere én strålemaskin. Den siste bunkeren bygges for å kunne ha kapasitet ved senere utskifting av strålemaskiner eller ytterligere økt behov. 

Strålebehandling utgjør, sammen med kirurgisk behandling og behandling med legemidler, de tre hovedelementene i kreftbehandling. Pasienter i Vestre Viken får nå denne behandlingen ved Oslo universitetssykehus. Ved å etablere slik behandling, blir behandlingstilbudet mer komplett. 

Strålebunkeren må oppfylle spesielle sikkerhetskrav og støpes i tung betong. Tung betong har en mye høyere tetthet enn vanlig betong. En spesiell type tilslag fra Kiruna gjør at denne betongen veier 3800 kilo per kubikkmeter uten armering. Vanlig betong veier rundt 2400 kilo. 

Tilslaget fraktes fra Kiruna til Narvik og videre til Unicons betongfabrikk i Vikersund, hvor betongen produseres i et eget blanderi. Det ferdige produktet er så tungt at betongbilene må kjøre halvfulle fra Vikersund til Drammen. Det kreves ganske mange lass for å bygge vegger og dekker tykke nok. Det ferdige dekket blir 1,80 meter tykt. 

Omfattende testing

AF Bygg Østfolds prosjektleder Kim Fjelstad forteller at det stilles høye krav til betongarbeidet i prosjektet. 

– Alt går på utførelsesklasse 3, selv fundamentet på tårnkrana. Det innebærer at all utførelse av betong skal dokumenteres og testes, sier prosjektlederen. 

På byggeplassen er det etablert et betonglaboratorium hvor det gjennomføres prøvestøp og trykktesting av betongen. En uavhengig 3. part følger med og dokumenterer arbeidet. 

– Det har fungert veldig bra, men det krever ekstra. Vi har to personer som går i betonglaben og gjennomfører tester, forteller Kim Fjelstad.