Hopp til hovedinnhold
Bygg, AF Gruppen

Et skoleeksempel i Bergen

Allsidig bruk

Fossilfri byggeplass, jordvarme, solceller og avanserte tekniske løsninger har bidratt til at den nye skolen klassifiseres som et Breeam Nor Excellent-bygg. LAB Entreprenør har vært totalentreprenør på skolen som ble tatt i bruk 4. januar 2022. 

– Samarbeidet med LAB har vært godt, og spesielt på prosjektutviklingen. Der følte vi at vi fikk veldig godt betalt for samarbeidet med utstrakt brukermedvirkning, sier Jan Johannessen, som sammen med kollega Hanne Thorsen har vært prosjektleder for Bergen kommune. 

Holen skole blir omtalt som et foregangsbygg innen miljø for Bergen kommune. Skolen bygges etter en revidert skolebruksplan som danner rammen for utforming av skolen. 

Bygget er dessuten tilrettelagt for bruk ut over skoletiden. Dette handler både om bruk av idrettshall og lokaler til musikk, dans, drama, møter, foredrag, korps og andre aktiviteter. 

– Bergen skal være en åpen kommune hvor innbyggere som trenger det kan booke rom. Dette gjelder ikke bare idrettslag, men alle mulige lag og organisasjoner, forteller Johannessen. 

Bratt tomt

På den bratte tomten i bydel Laksevåg sto tidligere to skolebygninger med stor høydeforskjell og en privat vei mellom byggene. Den nye skolen består av åtte etasjer terrassert oppover skråningen.  

Nederst er den gamle bygningsmassen bevart og totalrehabilitert. Lenger oppe i bakken er det bygget 8000 kvadratmeter topp moderne skolebygg. 

– Bygget starter nede ved riksveien og klatrer oppover Holebakken. Bygget henger sammen i grunnen med ganger og garderobeareal som er nedsprengt i fjellet, forklarer prosjektleder Jarle Grønsdal fra LAB Entreprenør. 

Skolen har en kapasitet på 650 elever fra 1. til 10. trinn. I tillegg holder SFO til i bygget.  

Lek og aktivitet

Uteområdene har vært høyt prioritert i prosjektet. Siden sommeren 2021 har det pågått et større arbeid på et utomhus-område på cirka 10 dekar med støttemurer, trapper, carporter, amfier og ballbane med mer. Der er det lagt opp til mange aktiviteter som passer for alle årstrinn fra de helt små til de større elevene. På fine sommerdager kan elevene nyte utsikten fra takterrassen. 

De utvendige arbeidene har vært krevende å koordinere og utføre. Årsaken er at kommunen skifter ut all infrastruktur med vann og avløp, og arbeider med ny sporvei rundt skoleprosjektet. Dette krever svært mye koordinering mot VA-entreprisen, av trafikk og mot tilstøtende naboer til skoleprosjektet. 

– Det har vært et veldig godt prosjekt, men krevende å gjennomføre, oppsummerer Jarle Grønsdal.