Hopp til hovedinnhold
Bygg, AF Gruppen

Innovasjons-pilotene

I Bergen er den gamle og ærverdige Landås lærerhøyskole utgangspunktet for et nytt inkluderingssenter. Bygget skal når det står ferdig i 2024 huse byråd for kultur, mangfold og likestilling v/Etat for inkludering, Bergen Voksenopplæring og Senter for migrasjonshelse.

Senteret skal i tillegg tilrettelegge for at nærmiljø, lag og organisasjoner kan bruke deler av bygget.

LAB Entreprenør har fått oppdraget som innebærer full rehabilitering og ombygging av eksisterende bygningsmasse. Ideen er å transformere i stedet for å bygge nytt. Prosjektet skal utføres som passivhus og tilfredsstille tekniske standard tilnærmet nullutslippsnivå. Alt som kan brukes på nytt, repareres eller få nye bruksområder skal bevares. I tillegg er det et pilotprosjekt for arkitektur og menneskerettigheter gjennom det internasjonale programmet «Building Dignity». Bak står Rafto-stiftelsen og tre internasjonale menneskerettighets-organisasjoner og forskningsinstitusjoner.

Robust tilknytning

-Inkluderingssenteret har et klart samfunnsmål. Våre nye landsmenn skal få et tilbud som gir en robust tilknytning til det norske samfunnet. Vårt mål er at de skal bli selvstendig arbeidstakere, sier Johnny Berg, prosjektleder i etat for utbygging i Bergen kommune.

-Løsninger som fremmer menneskeverd ivaretas i alle ledd av prosjektutviklingsprosessen. Helt fra utforming, valg av byggemateriale, arbeidernes rettigheter, og hvordan bygget skal brukes og driftes.  Med over 130 interessenter har kartleggingen vært omfattende. Etter at vi startet prosjektet har vi i tillegg fått flere brukere som naturlig hører hjemme i senterets formål. Det har gjort vi har måtte ta en fot i bakken og gjøre endringer underveis, sier Berg.

Prosjektet har gjennom brukerinvolvering fått betydelig kunnskap om hvordan de kan ivareta flerkulturelle behov. Et eksempel er innvendig skilting, såkalt «way-finding». Hvordan skal deltakerne finne frem til tjenester og arealer dersom de ikke kan lese, kan språket eller har andre behov? Piktogrammer er løsningen. Sammen med en professor i visuell design på Universitetet i Bergen, utformes nå et forslag, sier Berg. 

- Når vi bygger skoler har vi ofte en fasit på hvilke funksjoner bygget skal ivareta. Det eneste som endrer seg er formen på bygget.  Bak inkluderingssenteret har vi ikke en slik flergangsbygger, men deltakere som har vært spredt på syv lokasjoner. I tillegg kommer de fra ulike kulturer og med forskjellige språk.

Til dagens standard

Bygningsmassen består av totalt 18 000 kvadratmeter fordelt på seks hus. Størstedelen av eksisterende bygg er fra 1963 og noen av byggene er fra starten av 90 – tallet. Hele råbygget er gjenbrukt og det er flere elementer er tatt vare på og skal brukes på nytt. Det er også et poeng at det gamle skal synes. Betongsøylene gir både et røft uttrykk og forteller historien til bygget.

- Bygget blir oppdatert til passiv hus-standard med tykke vegger og vinduer med god u-verdi. Det blir installert fjernvarme og solceller på taket. Vi skal bygge alt fra prøveleiligheter, sykehjemsrom, bibliotek, klasserom, svømmehall, gymsaler, sløyd, kontorfasiliteter, konsultasjonsrom, storkjøkken og kantine, auditorium, kino, frisørsalong og fysioterapeut. Her får vi brynt oss på alle utfordringer innenfor byggebransjen, sier Pål Stian Dale, prosjektleder i LAB Entreprenør.

Alle etasjene har forskjellige høyder og sprang. Det skaper utfordring som for eksempel å få på plass all teknisk infrastruktur. Bruk av BIM (BIM = Building Information Modeling, eller bygningsinformasjonsmodellering), foto-skanning og punktsky har vært løsningen. – Representanter fra alle fag kan gå inn i BIM-modellen og legge inn informasjon. Dette gjør at vi raskt kan kvalitetssikre prosjekteringen. Forhåpentligvis gjøre det lettere for dem som skal bygge.

-Gulvet hadde opptil fem cm fall og RIB-en tillot ikke å legge på ekstra last. Vi har derfor bygget opp gulvet med lette materialer slik at vi tilfredsstiller dagens krav.

Klima og miljø

Bygget hadde en glasshall med en stor glasskuppel. Glasskuppelen er tatt vare på og skal bruke det som drivhus for deltakere i senteret. Deler av betongen fra den tidligere fasaden skal brukes som gulv i drivhuset.

- Bygget har tidligere vært et viktig bygg i bybilde. Det er utrolig artig å få være med å oppdatere bygget slik at det kan bli et godt bygg å være med også i fremtiden.

 

Gammel skole får nytt liv