Hopp til hovedinnhold
Anlegg, AF Gruppen

25-åring i toppform

Mange prosjekter

Tidlig i oktober var Langbein på plass på Lovön rett vest for Stockholm, der AF Gruppen bygger motorvei i tunnel for Trafikverket. Her skal maskinen benyttes til å montere armering i tunneltaket. 

– Det blir rundt 260.000 kvadratmeter med armering. Det er mange runder med jernbinderpistolen, sier Sondre Svalastog. 

Han er prosjektdirektør underjordsservice og har tatt turen til AF Maskin på Haga for en nøktern feiring av at Langbein er pusset opp. Sammen med verksmester Rune Strandene mimrer han om tidligere AF-prosjekter der Langbein har vært benyttet. 

– Den var på Tåsentunnelen i 1999. Det var vel det første prosjektet, sier Strandene. 

Siden har maskinen vært i jevnlig bruk. De siste ti årene har Langbein vært med på omtrent samtlige vegtunnelprosjekter AF har hatt, fra Rogaland til Vinstra, fra Trøndelag til Sørlandet, og nå sist på E39 Kristiansand-Mandal. 

– Det er ikke mange maskiner som har vært med i så mange år og produsert i så mange timer, sier Sondre Svalastog. 

Unik maskin

Langbein er en arbeidsplattform som gjør det smidig å arbeide med tak og vegger i tunneler. Bredden og høyden justeres hydraulisk. Maks bredde er 11,8 meter, mens arbeidshøyden er maks 8,8 meter. Beina kan med andre ord bli veldig lange. Dumpere og gravemaskiner kan uten problemer passere under Langbein mens maskinen er i drift. 

Maskinens gulv utgjør en stor arbeidsplattform. I tillegg er Langbein utstyrt med kurver som gir enkel og sikker tilgang til tunnelveggene. Langbein er den eneste maskinen i sitt slag, forteller Rune Strandene. 

–  Vi bestilte maskinen etter våre spesifikasjoner fra Essverk i Sverige. De bygde to stykker til oss, men den første er blitt hugget opp, sier verksmesteren. 

God som ny

Langbein var moden for en skikkelig oppussing etter mange års tjeneste. Maskinen ble derfor sendt til AF Maskin på Haga, hvor dyktig verkstedpersonell kan bygge og reparere det aller meste. Maskinen ble demontert og malt, og alle elektriske og hydrauliske systemer ble byttet. Alt arbeid er gjort i egen regi. Etter overhalingen er Langbein god som ny. 

Maskinen spiller en viktig rolle i arbeidet med tunnelinnredning. Dette handler om arbeidet som gjøres fra en tunnel er ferdig drevet til den kan tas i bruk og omfatter blant annet vann- og frostsikring. Nå tar Langbein fatt på en ny stor jobb, og Sondre Svalastog er imponert over jobben Rune Strandene og hans kolleger på Haga har gjort. 

– De har vært helt rå på å hive seg rundt. Det er fantastisk å ha en maskinavdeling som sitter på så mye kompetanse og stå på-vilje, sier Svalastog.