Hopp til hovedinnhold
Miljø

AF Decom fjernet kranen som veltet over Melhustorget

Ulykken i Melhus fikk store konsekvenser. Det var ingen inne i krana da den veltet, men en kvinne i 50-årene som var ansatt i en av butikkene i kjøpesenteret døde. Etter ulykken manglet bygget strøm, varme, vann og ventilasjon.

AF Decom jobber med riving og miljøsanering av bygg og konstruksjoner, og fikk jobben med å sikre bygget, fjerne krana og deretter rydde opp og tette bygget.

– Dette var en spesiell sak av flere grunner. Ikke bare var det en alvorlig ulykke med fatalt utfall, men når en 60 meter høy kran, med en rundt 70 meter lang bom, faller over et tak med tre forskjellige høyder er det mange x-faktorer når det kommer til det å fjerne krana. Her kunne vi ikke regne oss frem til en fasit, og vi måtte tenke mange skritt fremover, forteller Sverre Fordal, prosjektleder i AF Decom.

Store skader og flere x-faktorer

Kjøpesenteret hadde skader i både kjelleren, 1. etasje og 2. etasje. For å stabilisere bygget under vekten av krana ble det satt opp rundt 1850 støtter inne i bygget. Da bygget var stabilisert kunne også personlige eiendeler, som husnøkler og mobiltelefoner, som var blitt forlatt da ulykken skjedde, hentes ut.

Deretter startet arbeidet med å demontere og løfte bort krana.

For jobben med å kutte masta som lå på taket av bygningen ble metoden wiresaging for kutting valgt. Denne metoden «spiser» seg gjennom på stedet som skal kuttes ved hjelp av en wire med diamanter. Det er det flere fordeler med.  

– Vi visste ikke med hundre prosent sikkerhet hvor spennet i krana var. Derfor ville vi unngå å ha folk i kuttsonen, for å ikke ta noen risiko hvis krana plutselig skulle bevege seg. Denne metoden gir heller ingen gnister under kuttejobben, noe som gir liten brannfare. Der masta på krana hadde veltet over taket var det åpent inn til isolasjonen i bygget, i form av isopor. Dette var også et viktig punkt for oss, forklarer Fordal.

Så fort masta var kuttet fra resten av krana, kunne begge deler løftes bort. Da startet arbeidet med å legge til rette for å bevare verdiene i butikkene i kjøpesenteret.

– Det var store verdier i varene i butikkene som ble hentet ut. Underveis jobbet vi også for å bevare bygget så godt som mulig, sier Fordal.

Sikkerhet som fellesnevner

I alle delene av arbeidet var sikkerheten til de som jobbet på stedet det viktigste.

– Sikkerhet på arbeidsplassen er alltid det viktigste for oss, og det er spesielt viktig å skynde seg langsomt når det er så mange ukjente faktorer og en type jobb vi ikke har gjort før. Jeg er veldig stolt av at vi gjorde gode vurderinger, og tok mange riktige valg, sier Fordal.

Marius Mariplass startet som prosjektingeniør i Decom i januar, og fikk sin ilddåp i dette oppdraget. Han fikk ansvaret for HMS-arbeidet, i god dialog med prosjektleder Fordal.

– Det ble et veldig bra første møte med AF Decom. Det å få være så tett på i et så spesielt oppdrag gjorde læringskurven veldig bratt. Jeg vil også si at HMS-arbeidet gikk smertefritt, fordi vi jobbet så tett på de som var i prosjektet. Vi hadde ingen skader, noe vi selvfølgelig er veldig fornøyde med, forteller Mariplass.

Godt samarbeid gir gode resultater

AF Decom jobbet på Melhustorget fra 13. januar og til slutten av mars. Det står fremdeles igjen rundt 1000 støtter som en del av sikringen av bygget.

– Dette var en utrolig spennende og lærerik jobb. Her fikk vi virkelig bruk for kompetansen og erfaringen vår, og alle involverte var der for å gjøre en så god jobb som mulig. Jeg må også trekke frem anleggsleder Stein Morten Klausen Engan, som hadde stålkontroll på anleggsplassen og alle underentreprenører, skryter Fordal.  

– Vi hadde også en veldig god dialog og et godt samarbeid med alle samarbeidspartnere, noe som ga gode resultater.

Det er enda ikke avklart hva som skjer videre med kjøpesenteret.