Hopp til hovedinnhold
Kim Schneider, Julie Flakne Andresen og Bård Eckmann. Furuset Hageby Kreditering: AF Gruppen/Max Emanuelson
Bygg

Et godt miljø

På prosjektet Furuset Hageby er det hektisk aktivitet før formell overlevering 16. august til byggherren Oslobygg.  Prosjektleder Bård Eckmann og assisterende prosjektleder/miljøleder Kim Schneider viser rundt på det som skal bli til 112 sykehjemsplasser med en bebyggelse utformet som en landsby. Når beboerne med kognitiv svikt flytter inn til høsten er det lagt til rette for et godt bomiljø med flere bogrupper og felles oppholdsrom. Målet er å gi beboerne et tilnærmet normalt hverdagsliv med butikk, restaurant, landsbyhus, legekontor, frisør- og fotpleietilbud, og hobbyrom. Det er utstrakt bruk av farger som stimulerer flere sanser og velferdsteknologi som pasientstyrt adgangskontroll og klargjøring for robotteknologi. Det er tilrettelagt for en helårs utendørs rundløype, en gangsti med varmeslynger i bakken. 

Oslobygg fikk innvilget støtte fra Klimasats, en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner. Prosjektet har høye miljøkrav og AF har bidratt med å finne ytterligere tiltak for å redusere klimagassutslippet. Byggeplassen er fossilfri, FutureBuilt, og bygget skal sertifiseres til karakteren BREEAM Excellent.

Julie Flakne Andresen er BREEAM- og miljøkoordinator og har sammen med Kim fulgt opp miljøtiltakene. -Store deler av konstruksjonsstålet som er benyttet har en resirkuleringsgrad på hele 78 prosent mot kravet på minimum 40 prosent. Armeringen er 100 prosent gjenvunnet stål, forteller hun.

Usynlige miljøtiltak ga størst effekt

Bruk av lavkarbonbetong i råbygg, bunnplate og fundamenter har redusert prosjektets klimagassutslipp med ca. 150 tonn CO2 sammenliknet med bruk av “lavkarbon klasse A”- betong. Lavkarbonbetong er benyttet i alle betongkonstruksjoner, unntatt badekabiner og mindre mengder som fugebetong i hulldekker.

– Tiltakene som har størst klimaeffekt er usynlige. Bruk av lavkarbonbetong i råbygg, bunnplate og fundament er det som har gitt størst effekt. Det samme gjelder valg av tre i bæresystemet i stedet for stål, sier Kim.

Nær nullenergi bygg

Prosjektet har installert solcellepaneler på tak med en forventet elproduksjon på 170 000 kWh/år. I tillegg ligger det klargjort for å legge solceller på pergolataket med inverter og kabler for å utvide kapasitet ved senere behov.

- På lang sikt er dette er meget godt tiltak der levert energi til bygget reduseres og erstattes med lokal produsert og miljøvennlig energi, sier Julie.

Vannbåren varme i gulvet inne gir lun oppvarming på vinteren men har svalekurser påkoblet en tørrkjøler på taket til nedkjøling på sommeren. Det er benyttet en miljøvennlig kjølevæske som skal være bedre for naturen enn vanlig kjølevæske ved en eventuell lekkasje.

Styrer byggeprosessen

-Samspillsfasen ga oss et godt utgangspunkt for å finne gode miljøtiltak. Som i alle komplekse byggeprosjekter har det også i dette prosjektet oppstått flere tilpasninger underveis, sier Bård.

God prosesstyring er svaret, ifølge Bård.

-Vår oppgave er å sørge for at vi produserer prosjektet på en fornuftig måte. Utgangspunktet vårt er at vi alltid gjør en vurdering av saker når de oppstår før vi går rett på løsning. Da er det enklere å se mulighetene i utfordringene og håndtere dem på en god måte underveis. Det gir bedre løsninger for både kunden og oss.