Hopp til hovedinnhold
Anlegg

Løftet på plass ny T-banebru

Oppgraderer T-banen

Den gamle T-banebrua ble revet i oktober 2022. I februar skulle den nye brua settes opp. Brua skiftes som del av oppgraderingen av Østensjøbanen mellom stasjonene Brynseng og Hellerud. AF Anlegg utfører arbeidet for Sporveien. 

På stedet er det fire parallelle bruer. Bruene går over Alnaelva, tre jernbanespor, to bilveier og en gang- og sykkelvei. Ei bru er for biltrafikk, to bruer bærer T-banen og den siste brua er for fjernvarmerør. 

Den nye T-banebrua består av platebærere i stål med betongelementer på toppen. Stålkonstruksjonen ble bygget i Finland og fraktet til Oslo i deler. På en riggplass på Brynseng ble delene satt sammen til to store seksjoner. 

Stål og betong

Natt til tirsdag 7. februar ble den største stålseksjonen fraktet fra riggplassen til bilbrua. Seksjonen er mer enn 50 meter lang og veier drøyt 80 tonn.  

Neste natt var det duket for selve løftet. To svære mobilkraner fra Kynningsrud/Nordic Crane løftet i hver sin ende av stålkonstruksjonen og satte den ned på nybygde søyler og et nytt landkar.  

Natt til 9. februar ble den minste stålseksjonen fraktet fra riggområdet og heist på plass. Denne seksjonen veier omtrent 40 tonn. Dermed gjensto de 26 betongelementene med en samlet vekt på over 400 tonn. Arbeidet med å heise på plass betongelementene startet natt til 12. februar og fortsatte utover dagen. 

Se video nederst i artikkelen.

Krevende logistikk

Arbeidet krevde omhyggelig planlegging. Av sikkerhetshensyn måtte både biltrafikk, T-banetrafikk og togtrafikk stanses under arbeidet. Tiden til arbeidet var knapp. Om noe skjedde slik at tidsrammen sprakk, ville det fått konsekvenser for flere travle trafikkårer. 

Anleggsleder Tommy Gundersen forteller at operasjonen var vellykket. 

– Det var god planlegging i forkant og dyktige folk involvert i operasjonene som ble utført, så på tross av en hektisk logistikkøvelse under krevende forhold gikk alt som planlagt. 

De største utfordringene gikk på planleggingen i forkant av selve løftet. De ulike operasjonene måtte koordineres, både i forhold til hverandre og ut fra tilgjengelige togfrie tider på jernbane og T-bane. 

– Dette ble løst med god involvering av alle utførende parter i planleggingsfasene i forkant. Rent praktisk var montasje av betongelementene det som viste seg å bli mest utfordrende, med mye tilpasninger og dårlig plass, forteller Tommy Gundersen. 

Bedre kollektivtilbud

Oppgraderingen av Østensjøbanen mellom stasjonene Brynseng og Hellerud omfatter blant annet en ny 400 meter lang tunnel, to nye bruer og grunnarbeider for cirka 1,5 kilometer ny T-banelinje. Den nye traseen har en kurvatur og stigning som vil tillate høyere fart og gi mindre slitasje på T-banetogene sammenlignet med den gamle t-banestrekningen.  

Den nye traseen skal åpne i september 2023. 

Her kommer nye Bryn bru