Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen, Mikael, Anja, Ingvill.
Karriere, Min arbeidsdag

Rådgivende ingeniør vs entreprenør

-       Hva jeg så for meg da jeg studerte?

Mikael Ullerø tar en pause og ler.

-       Penger og prestisje! Jeg studerte sivilingeniør innenfor bygg og anlegg i Edinburgh, hadde planer om å bli i Storbritannia, mens så kom finanskrisen. Da ble det Norge. Jeg hadde hatt sommerjobb hos Norconsult tidligere. Entreprenør sto ikke på agendaen.

De tre ingeniørene er samlet på Bygdøy der Mikael er prosjekteringsleder på AF Gruppens prestisjetunge oppdrag - Nytt Vikingtidsmuseum. AF Posten vil vite hvilke drømmer de hadde som studenter og hva som så langt har styrt deres veivalg i karrieren.

-       Min store frykt er å stagnere. Veivalgene mine går som regel i den retningen hvor det er flest muligheter. Da jeg studerte Produktutvikling og produksjon ved NTNU holdt Norconsult en bedriftspresentasjon om mulighetene innen samferdsel. Relevansen til masteroppgaven min innen RAMS og risikostyring gjorde meg nysgjerrig, forteller Anja Krohn Bjørnstad som i dag er assisterende prosjektleder i anleggsvirksomheten i AF.    

-       Jeg studerte konstruksjon ved NTNU. Ryktene om at det var mest penger og status hos rådgivende, gjorde at det var den veien jeg siktet mot, forteller Ingvill Haverstadløkken. Hun er i dag assisterende prosjekteringsleder på et prosjekt i AF Bygg Oslo. - Dessuten er det vanskeligere å forstå hva du skal jobbe med som prosjektingeniør eller produksjonsleder hos en entreprenør.  

Mikael er enig.

-       - Etter en lang utdanning ville jeg vite at jeg fikk en interessant jobb helt fra starten av karrieren. Det er enklere å forstå hva oppgavene handler om hos rådgiver.   

Hva kan AF gjøre annerledes for å vise ingeniørstudenter hvilke muligheter som ligger hos entreprenørene? 

-       Vi kan nok være enda tydeligere på de spennende problemstillingene vi jobber med i prosjekt. Det gjelder både for mulighet til fast jobb, men også de som vurderer å skrive bachelor eller master og ønsker samarbeid med en bedrift, sier Anja.   

-       Jeg kunne ønske entreprenørene solgte inn hvilke karrieremuligheter som entreprenør tilbyr innenfor ledelse. Det er kun hos entreprenørene at du kan utvikle deg til å bli anleggsleder, prosjektleder og prosjekteringsleder for totalentrepriser. Hos en rådgivende er karrieremulighetene for ledelse mer begrenset, fordi de som oftest er underlagt kundens ledelse, mener Mikael.   

-       Rådgiver vs entreprenør handler kort sagt om å velge mellom arbeid med fag eller arbeid med folk og ledelse. En ting er alle stillingstypene, men også muligheten til å bytte stilling ved neste prosjekt. Mulighetene for å klatre er mye større hos entreprenør enn hos rådgivende, hevder Ingvill.  

Hva fikk dere til å snuse på byggeplass og søke dere til entreprenør?

 Anja trivdes og var innom prosjekter i ulik størrelse både innenlands og utenlands.

-       Jeg fikk innblikk i mye forskjellig, fra et lite prosjekt for Oslo sporveier til et stort vannkraftverk i Peru. Etter hvert ønsket jeg meg mer kontakt med utførelsesbiten, det å følge arbeidet, se hvordan det ferdige anlegget blir, ikke bare sende et teoretisk arbeidsunderlag videre.

Fellesprosjektet E6 Dovrebanen ga smaken på store samferdselsprosjekter. Anja startet på Tunnelstudiet, en videreutdanning ved NTNU med fokus på å øke samhandlingen mellom ulike tunnelmiljø fra både rådgiver, byggherre og entreprenør, for å styrke kvaliteten i alle faser av et tunnelprosjekt. 

-       Jeg bestemte meg for å teste entreprenør. Dreiningen fra utførelsesentreprisen til totalentrepriser så ut til å gi mange nye muligheter. I totalentrepriser er entreprenør premissgiver for prosjekteringen, kan jobbe som byggherre for etter hvert store underentrepriser og er tett på produksjonen, forteller Anja.

Etter studiene gikk Ingvill til AFRY i Trondheim, ingeniør- og arkitektvirksomhet innen bygg, infrastruktur, energi og industri. Her var hun i fire år før hun kom over en stillingsannonse fra AF.  

-       Jeg hadde vært litt nysgjerrig på entreprenørbransjen, men det var først da jeg så stillingsannonsen fra AF som søkte spesifikt etter en ingeniør som hadde vært noen år hos rådgiver, at jeg slo til. Ofte søker entreprenører etter nyutdannede. Det var jo ikke så aktuelt for meg.

Mikael likte jobben hos rådgiver godt og fikk etter hvert en oppdragslederstilling.

-       Jeg er interessert i ledelsesfaget, det å utøve ledelse. Men selv om jeg fikk spennende utfordringer, så skjønte jeg at det var hos entreprenørøren den reelle lederrollen ligger. Jeg ville vise at jeg kunne lede bedre enn entreprenørene vi var underlagt da jeg jobbet hos rådgivende.

Mikael slo til da AF Byggfornyelse søkte etter prosjekteringsleder i Bjørvika hvor AF skulle oppføre leilighetskomplekser og næringsbygg der det tidligere var sjøvann. Oppdraget gjorde ham godt rustet til å bygge etter spesielt strenge krav når han nå i Vikingtidsmuseet skal prosjektere bygget som skal sikre verdensarven.  

 

Entreprenørbransjen sliter med lav kvinneandel, til tross for stor satsing på mangfold. Hvilke forventninger hadde dere og hvordan opplever dere kultur og arbeidsmiljø?

- Ryktet om mannsdominert bransje og tvilsom kultur, var noe vi hørte da vi var nyutdannet og som jeg også fikk bekreftet i flere prosjekter med entreprenører da jeg var rådgiver, forteller Mikael. – Men det stemmer ikke her i AF Byggfornyelse. Jeg opplever en enhet som er relativt langt fremme i skoen på mangfold og arbeidsmiljø.

Mikael er småbarnsfar og pendler mellom Trondheim og Oslo. Annenhver uke jobber han fra hjemmekontor i Trondheim, noe som gjør det mulig å kombinere jobb med travelt familieliv.

- Selv om jeg jobber mye, så opplever jeg større fleksibilitet som entreprenør enn rådgiver hvor mye av arbeidshverdagen var bundet opp i leveranser som måtte produseres for kunden. Som entreprenør er vi i større grad en bestiller av disse leveransene. Som prosjekteringsleder trenger jeg ikke å være på byggeplass hele tiden. Mye av samhandlingen med rådgiverne og arkitektene skjer på Teams.

Ingvill forteller også om et inntrykk av entreprenør under studietiden som veldig mannsdominert. Hun hadde også inntrykk av at kvinner kun fikk stillinger innen økonomi eller HMS, noe som var uaktuelt for henne.

- Sosialt trodde jeg også det var stor forskjell på takhøyden på brakka i forhold til landskapet hos rådgivende. Mitt inntrykk er at det har vært ganske likt mellom de to kontorene. Jeg trodde også det kom til å være flest menn på 40 pluss, men på vårt prosjekt på Storøykilen utenfor Oslo er nesten halvparten jenter under 30 år. Det er positivt, sier Ingvill som mener arbeidsmiljøet er godt.  

Småbarnsmoren Anja har også en pendlerordning mellom Oslo og Lillehammer som ivaretar både arbeidsoppgaver og familieliv.

- Det fungerer bra for oss. Min erfaring fra AF Anlegg har vært at det er et ganske ungt miljø på prosjektene og at vi generelt har en god blanding av yngre og eldre, sier Anja. Etter jeg begynte i AF innser jeg også at ordet «problem» er noe som har ramlet ut av vokabularet. Det finnes bare utfordringer, alt kan løses. Jeg er så heldig å jobbe sammen med Norges råeste veibyggere.

Og hvordan har dere selv fått utvikle dere i AF?

Anja har vært prosjekteringsleder på samferdselsprosjektet E18 Tvedestrand – Arendal, teknisk leder for samhandlingsfasen på E6 Roterud – Storhove og er nå assisterende prosjektleder på AF Anleggs E6-prosjekter på Innlandet, Roterud – Storhove og Storhove – Øyer.

- Det som er unikt med entreprenørbransjen er at du får mulighet til å utvikle deg raskt og ikke er nødt til å sitte og tegne i mange år før du får anledning til å være med i beslutningsprosessene. Når det kommer til det faglige miljøet oppfatter jeg også her at vi hos entreprenør har kommet langt. I AF Anlegg har vi for eksempel et eget fagnettverk for prosjekteringsledelse for å sikre erfaringsoverføring på tvers av prosjekter.

Ingvill er assisterende prosjekteringsleder, og har kun vært i AF i litt over et halvt år.

- Jeg jobber i tospann med en av de mest erfarne prosjekteringslederne i AF og lærer ekstremt mye, forteller Ingvill. – Hos rådgiver jobber du med ditt fag og lærer selvfølgelig veldig mye om det faget. Hos entreprenør er du innom absolutt alle relevante fag for det prosjektet. Du trenger ikke å kunne alt, men du snapper opp veldig mye kunnskap.

På Vikingstidsmuseet er de fire medarbeidere som jobber med prosjekteringsledelse.

- Som prosjekteringsleder har jeg ansvar for å utvikle prosjektet til noe som kan bygges. Hos entreprenør handler det også om en viss tyngde. Å kunne si at jeg har bygd noe, ikke bare tegnet det. Det å få jobbe med de kuleste prosjektene er viktig. Alt blekner sett opp prosjekt vårt på Vikingtidsmuseet.

- Ha-ha. Det vitner om eierskap til prosjektet! Sier Anja.

- Ja, for vi sier mitt prosjekt eller vårt prosjekt. Når du er hos rådgiver sier du at du er på besøk på prosjektet. Det er annerledes, mener Ingvill og legger til:

- På Universitetet jobber vi med konkrete fag, da er det enkelt å tenke at du vil jobbe med det faget du synes er morsomst. Vi har ikke et fag som heter ledelse. Da er det ikke så lett å vite at det er det vi ønsker å jobbe med.