Hopp til hovedinnhold
Energi

Sparer energi med fjernkjøling på Ulven

Nå bygges det tettere bygg enn før. Dette gir et bedre inneklima og mindre varmetap, samtidig som det øker behovet for kjøling. Derfor trenger alle nye bygg kjøling.

Fjernkjøling bygger på samme prinsipp som fjernvarme; kjøling produseres ett sted, for så å distribueres til flere bygg som trenger det.

– Vanligvis har hvert næringsbygg måttet stå for kjølingen selv. Dette betyr også at alle næringsbygg har måttet bruke areal til de tekniske installasjonene, og sørge for drift og vedlikehold av disse. På Hovinbyen Energy Hub etablerer vi en fjernkjølesentral som har kapasitet til å levere kjøling til hele 25 næringsbygg, slik at de slipper å ha egne anlegg, forteller Filip Danielsen, prosjektleder i AF Energi.

Hovinbyen er utpekt som et av de viktigste satsingsområdene i Oslos kommuneplan, og er Norges største byutviklingsprosjekt. Her skal det bygges boliger og etableres rundt 50-100 000 arbeidsplasser. Med så mange nye bygg, er det behov for flere kilder til energi. Derfor bygger AF Energi, på oppdrag fra Celsio, en energisentral for bærekraftig kjøling. Denne bygges i kjelleren på Construction City, Norges fremste kompetansesenter for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.

Alle nye næringsbygg trenger kjøling

All strøm som brukes, blir til varme. Nå bygges dessuten mange bygg med store glassfasader, noe som gjerne øker varmetilskuddet til bygget fra solvarme.

– I mange næringsbygg er det også serverparker, kantiner og fryserom, som bruker ekstra mye strøm og dermed lager ekstra mye varme. Til sammen gir dette et større behov for kjøling, for å unngå overtemperatur i bygningen, forklarer Danielsen.

Fjernkjøling gir stordriftsfordeler

Fordelene med å bygge et fjernkjøleanlegg er mange. Først og fremst er det mer energieffektivt og gir mindre utslipp. Effektforbruket for å produsere denne type kjøling til 25 næringsbygg reduseres nemlig med hele 8000 kW. Det er like mye som strømtrekket til rundt 1400 boliger.

Et fjernkjøleanlegg gir også flere stordriftsfordeler.

– Anlegget vil ha 24/7 vaktordning, noe som sparer hvert bygg for driftspersonell. Når alle disse næringsbyggene slipper å bruke areal til egne anlegg, kan de dessuten bruke dette arealet til helt andre ting, forteller Danielsen.

På Construction City, der fjernkjøleanlegget etableres, skal også arealet brukes smart. For å fjerne overskuddsvarmen etablerer AF Energi kjøletårn i kjelleren. Et kjøletårn bruker mindre energi enn tørrkjølere, bråker mindre, og trenger kun en tienedel av arealet. Når vi plasserer kjøletårnet i kjelleren, kan takarealet brukes til andre ting – nemlig sky bar og park.

Smarte løsninger gir flere fordeler

Ikke bare skal AF Energi levere selve fjernkjøleanlegget. De bidrar også med flere spennende løsninger til gode for Construction City.

Ekstra stort fordrøyningsmagasin for overvann. Dette er en tank som fylles opp når det regner, slik at mengden regnvann som slippes ut i kommunens rørsystemer kan forsinkes for å unngå flom. Dette er en vanlig løsning for næringsbygg, men på Hovinbyen Energy Hub er magasinet oppskalert, slik at det også kan brukes til å mellomlagre varme på de varmeste dagene. På denne måten kan magasinet også fungere som et stort varmebatteri, som kan varme opp bygget på kjøligere dager når det er behov for oppvarming.

Deler kapasitet på strømnettet med elbillading. For å sikre at sentralen kan levere nok kjøling, selv på de varmeste dagene, legger anlegget beslag på mye kapasitet på strømnettet. Hele kapasiteten brukes kun når det er veldig varmt ute, slik at det er mye ledig kapasitet de andre dagene i året. For å utnytte dette legger AF Energi, i samarbeid med Enova, Celsio og byggeier, opp til at elbiler kan bruke denne kapasiteten til lading når kapasiteten er ledig. Elbillading har nemlig typisk et motsatt bruksmønster: det er større behov for lading på vinteren enn om sommeren, og de varmeste dagene i året har mange sommerferie.