Hopp til hovedinnhold
Anlegg

Strøm erstatter diesel i tunnelprosjekt

Går på batteri

– Dette er de første dumperne levert i Norge som går på strøm, og de har den største batteripakken som er levert i Nord-Europa, forteller Torgils Rekve. Han er driftsleder i AF Gruppen og jobber med prosjektet Ny vannforsyning Oslo. 

Rekve står foran en av Epiroc-maskinene som ble satt i drift på prosjektet i mai. Dumperne brukes til å frakte stein inne i tunnelsystemet. Å bruke utslippsfrie maskiner inne i tunnelen gir et bedre arbeidsmiljø for de som jobber under bakken. 

– Dumperen er også veldig stillegående og behagelig for maskinføreren, sier prosjektdirektør Nils Ola Hoff. 

Bygger ny vannforsyning

Arbeidsfellesskapet JV AF Ghella er i ferd med å bygge en del av Oslos nye vannforsyning. Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune er byggherre.  

Kontrakten omfatter driving av 18 kilometer tunnel hvor det skal etableres vannrør. I tillegg skal det bygges fire store berghaller, to rentvannsbassenger, en pumpestasjon og en ventilasjonsstasjon. Alt skal sprenges ut i berg. Prosjektet har en verdi på 8,75 milliarder kroner og er AF Gruppens største oppdrag noensinne. 

Oslo kommune stiller krav om at anleggsplassen skal være utslippsfri innen 1. januar 2025, og bruk av elektriske dumpere er et krav fra byggherre. For prosjektets del innebærer det å fase inn elektriske anleggsmaskiner på anlegget etter hvert som slike maskiner blir tilgjengelig. For transport til og fra anlegget benyttes lastebiler som går på biogass. 

Nils Ola Hoff har jobbet i anleggsbransjen siden tidlig på 1980-tallet. Han forteller at anleggsmaskiner har gjennomgått en rivende utvikling de siste årene. 

– Denne utviklingen vil vi være med på. Det er viktig for AF å være i front, sier Hoff. 

Viktig tiltak

Foruten dumperne er elektriske hjullastere og en elektrisk veihøvel satt i drift på prosjektet. Veihøvelen er den første i sitt slag i verden. Prosjektledelsen jobber kontinuerlig med å få på plass nye elektriske maskiner til erstatning for fossildrevne maskiner. 

– Drivstoff utgjør en stor del av våre klimagassutslipp og mye av drivstofforbruket er knyttet til masseflytting. Derfor er det ekstra viktig at disse maskinene elektrifiseres, sier Nora Omdal Schjoldager, klima- og miljøsjef i AF Anlegg.  

– Samtidig må vi ha med oss en kost-nytte-tankegang, spesielt når det gjelder å redusere klimagassutslipp. For de store maskinene er elektrifisering dyrt og ventetiden er lang, så det er viktig at vi ikke velger bort andre tiltak som kunne gitt større klimagasskutt per krone. Når det gjelder personkjøretøy er disse i flere prosjekter elektrifisert allerede og utskiftingen her går raskt. 

Elektrifisering av maskinparken er bare ett av mange tiltak for å få ned klimautslipp på anleggsprosjekter. Mindre bruk av ressurser, lavkarbonbetong og endring av konstruksjoner kan både gi lavere utslipp og mindre inngrep i naturen. På prosjektet E6 Roterud-Storhove i Innlandet ble det i samhandlingsfasen utviklet et nytt brukonsept som sparer miljøet for utslipp av 20.000 tonn CO2-ekvivalenter. 

– Vår bransje bidrar til store klimagassutslipp, men det er nettopp det som er motiverende. Når volumene er så store, gir selv små endringer store kutt. Vi begynner å få bedre tall på klimagassutslippene våre, både de direkte og de indirekte og vi skal, sammen med resten av AF Gruppen, halvere klimagassutslippene i våre prosjekter innen 2030, sier Nora Omdal Schjoldager.