Hopp til hovedinnhold
Bygg

Kongelig markering på Vikingtidsmuseet

Vikingtidsmuseet bygges på oppdrag av Statsbygg og vil bestå av to deler, der et stort nybygg kobles på dagens vikingskipshus. 

– Dette er antagelig et av de viktigste byggene som reises i Norge i vår tid. Det er et krevende prosjekt for å integrere gammel og ny bygningsmasse. Vi bruker alle de flinkeste folkene, og samarbeider utmerket både med Universitetet, Vikingtidsmuseet og entreprenøren vår AF for å sikre at vi får til dette sammen, sa Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg som innledning til markeringen.

Oddmund Hoel, forsknings- og høyere utdanningsminister, Åsa Gornitzka, pro-rektor Universitetet i Oslo og Aud V. Tønnessen, direktør Kulturhistorisk museum holdt tale før selve nedleggelsen av grunnsteinen. De fremmøtte fikk i tillegg til å overvære den høytidelige markeringen med musikkinnslag fra det lokale barnekoret, en omvisning på byggeplassen. 

- Arbeidene med råbygget til den nye delen er godt i gang, og for tiden jobbes det med utstillingsetasjene. Innvendig i kjellerplanet pågår tekniske installasjonsarbeider for rør, ventilasjon og elektro. Reising av taket vil starte litt ut på høsten, sier Jarle Søreide, prosjektsjef for Vikingtidsmuseet i AF Byggfornyelse. 

Mette-Marit tok seg god tid og var interessert i status i byggearbeidene. Her sammen med Anne Lindboe, ordfører i Oslo og Oddmund Hoel, forsknings- og høyere utdanningsminister.
Grunnsteinen er ikke lenger bare en stein, men et skrin som fungerer som en tidskapsel med gjenstander som symboliserer både byggets fremtidige brukere og den tiden da grunnsteinen ble lagt ned.

Presisjon i betongbuer

Bygningen skal være spesielt solid og vibrasjonssikker og derfor benyttes plasstøpt betong i langt større utstrekning enn hva som er vanlig i moderne bygninger. Mye av veggene støpes mot såkalt bord-forskaling som skal inngå i det arkitektoniske uttrykket i det ferdige bygget. 

- Presisjon er svært viktig i dette arbeidet. Selv om vi har tatt utgangspunkt i et standard buet bordforskaling, er det en kompleks og innovativ betongjobb som utføres. For å få til en homogen bue har vi i tillegg bygget forskalingsbuen med tynne finerplater i bakkant for å få en perfekt finish, forklarer Ola Hammer, prosjektleder i AF Byggfornyelse. Det er AF-selskapet Stenseth & RS som er underentreprenør på betongjobben. 

Under omvisningen på byggeplassen kunne de besøkende allerede nå se konturene til vuggene der skipene «Tune» og «Gokstad» skal plasseres. Allerede neste uke begynner arbeide med å bygge krybben til Tune skipet. 

Unngår rystelser

Byggeprosjektet har og vil benytte flere banebrytende løsninger for å sikre at arbeidene som pågår rett inntil de skjøre skipene og gjenstandene ikke blir skadet.

Før oppstart ble det etablert en vibrasjonsskjerm av massiv betong mellom nybyggsgropen og eksisterende bygg. Alle maskinførerne har varslingsenheter som skal sikre at arbeidene stoppes dersom rystelsene nærmer seg et kritisk nivå. 

Overvann og energi i samme tunnel

Byggeprosjektet har hatt et krav fra Oslo kommune om å håndtere overvann på egen tomt. Siden overvannshåndtering også må hensynta klimaendringer, ble muligheten til å etablere en kombinert flomsikrings- og energiløsningstunnel identifisert. Med denne løsningen unngikk man også arbeider nær de skjøre skipene. Tunellen på 342 meter og 1,2 diameter som strekker seg fra museumstomta ned til sjøen er ferdig. Pumpehuset for energiløsningen er også nesten ferdig, men innvendig installasjonsarbeider gjenstår.  

Inspirasjon og læring for ingeniører og studenter

Siden byggeprosjektet benytter flere innovative og banebrytende løsninger, har prosjektgjennomføringen vakt interesse hos studenter. – Vi har blant annet invitert til studentbesøk i 2023 og skal i juni tilbake og besøke prosjektet i forbindelse med «Ta jobben min»-kampanjen. Prosjekter som dette gir inspirasjon og læring til kommende studenter, forteller Annette Strøno, HR-sjef rekruttering i AF Gruppen.

Om det nye museet

Det nye anlegget blir verdens største og mest innholdsrike museum om vikingtiden. Her vil vikingskipene og resten av samlingene fra vikingtiden kunne presenteres på en sikrere og mer publikumsvennlig måte enn i dag. Totalt blir hele museumsanlegget drøyt 13.000 kvadratmeter, tre ganger så stort som det nåværende Vikingskipsmuseet.

Museet åpner for publikum vinteren 2027/28.