Hopp til hovedinnhold
Stålplatene ble kuttet opp og bearbeidet på AF Miljøbase Vats før de ble sendt videre til Skanska Stålfabrikker som produserer godkjente produkter til bygg- og anleggsbransjen
Offshore

Stål fra produksjonsskip i Nordsjøen brukes i flerbrukshall i Oslo

Nylig signerte AF Offshore Decom en avtale med Nordic Circles om leveranse av et mindre parti med stålplater fra skrogseksjoner på Curlew (rundt 20 tonn, 140-150m2).

Stålplatene ble kuttet opp og bearbeidet på AF Miljøbase Vats før de ble sendt videre til Skanska Stålfabrikker som produserer godkjente produkter til bygg- og anleggsbransjen.

Det er henholdsvis Statsbygg og Oslo kommune som har stilt krav om å bruke oppsirkulert stål i to konkrete prosjekter. Bestillingen går gjennom Nordic Circles som har utarbeide en metode for reklassifisering av stålet. AF Offshore Decom har planlagt at ca 2 prosent av stålet fra Curlew vil gå til oppsirkulering, mens resten av stålet vil bli gjenvunnet gjennom omsmelting. Forskningsprosjektet «Oppsirkulering av maritimt stål» har ambisjon om å finne løsninger for at andelen oppsirkulert stål på tilsvarende prosjekter kan tidobles innen 2030.

Stålplatene ble kuttet opp og bearbeidet på AF Miljøbase Vats før de ble sendt videre til Skanska Stålfabrikker som produserer godkjente produkter til bygg- og anleggsbransjen.

Metallet blir brukt direkte

-Potensialet ved å oppsirkulere 25 prosent av det maritime stålet fra dekommisjon i Norge ville alene gitt oss over 20.000 tonn stål årlig. Målet vårt er å gjøre oppsirkulering så verdifullt at norske verft kan vinne flere anbud, sier forteller John Jacobsen, daglig leder i Nordic Circles.

-Dette er den første konkrete leveransen av oppsirkulering av stål fra AF Miljøbase Vats. Hittil har vi resirkulert stålet som har blitt gjenvunnet som råstoff i for eksempel armeringsjern eller tunnelbolter gjennom omsmelting. I dette tilfellet blir metallet med mindre tilpasninger brukt direkte til et nytt formål med høyere verdi. På fagspråket kalles dette «oppsirkulering», sier Johannes Thrane, Chief Sustainability & Communications Officer and Head of Special Projects i AF Offshore Decom.

Ved oppsirkulering av maritime stålkomponenter brukes mer av metallet direkte, uten at det smeltes om. Stålkomponenter resertifiseres og settes sammen til nye godkjente produkter til bygg- og anleggsindustrien med svært lav CO2-avtrykk og med en høyere verdi.

Oppsirkulering av maritimt metall

Aktørene i leveransen til Nordic Circles, er også en del av konsortiet som på slutten av 2023 fikk 171 millioner kroner fra «Grønn plattform» til forskningsprosjektet «Oppsirkulering av maritimt metall». Ambisjonen til forskningsprosjektet er å etablere en sirkulær forretningsmodell som kan gjøre oppsirkulering til et nytt marked.

Maritimt metall benyttes allerede i dag til nye produkter i bygg- og anlegg. AF Offshore Decom har gjennom 20 år sørget for at om lag 400 000 tonn stål er demontert, kildesortert og brukt som råstoff i for eksempel i armeringsjern eller tunnelbolter gjennom omsmelting.

Slik kom produksjonsskipet på land