Hopp til hovedinnhold
Bygg

Stor betongjobb i vinterkulda

Solid kompetanse

Underveis til prosjektet denne januardagen var det ifølge fotografens bil 22 kuldegrader. Nede ved fjorden, litt sør for Gamle Fredrikstad, går arbeidet ufortrødent videre på det som skal bli byens nye avløpsrenseanlegg – FARA. FREVAR KF er byggherre. 

– Vinteren og kulda kom tidlig, så vi har hatt en ganske tøff start på prosjektet. Likevel har vi fått produksjonen til å flyte, sier prosjektleder Bent-Erik Aga-Thoresen i AF Bygg Østfold.  

– Vi har med oss veldig flinke og rutinerte folk, som anleggsleder Kenneth Pettersen, produksjonsleder Leif Christensen og flere. Fagkompetansen på betong på plassen er helt rå. Når sånne ting skjer med vær og temperatur og snø, så har de vært borti det før og vet hva de skal gjøre for ikke å miste tid, fortsetter han. 

Stor kontrakt

Bent-Erik Aga-Thoresen leder arbeidet med AF Bygg Østfolds største kontrakt noensinne. Prosjektet omfatter et vannbehandlingsbygg, et slambehandlingsbygg og et administrasjonsbygg. I tillegg kommer to råtnetanker og legging av tilførselsledning. Verdien på kontrakten var på nær 1,1 milliarder kroner da den ble inngått. 

AF Bygg Østfold leverer selve byggene. De tekniske installasjonene omfattes av andre entrepriser. Det er to entrepriser for prosessutstyr og en for styringssystem i tillegg til AF Gruppens kontrakt. 

Byggene består stort sett av betong. Alt blir støpt på stedet. AF Bygg Østfold har omfattende erfaring med store betongjobber, og egne ansatte utfører mye av arbeidet. I tillegg er PortNor Bygg engasjert i prosjektet. 

Forurenset grunn

Anleggsleder Kenneth Pettersen viser vei ned i byggegropa hvor vannbehandlingsanlegget bygges. En stor flens er montert midt på den ene veggen. 

– Dette er hovedinntaket. Kloakken sendes til tre forskjellige kamre hvor 22 meter lange skruer skal løfte massene inn i renseanlegget, forklarer Pettersen. 

Sålen på konstruksjonen ligger 4,20 meter under havoverflaten. For å kunne bygge her, måtte det først settes ned vanntett spunt rundt byggegropa. Deretter måtte man grave seg ned til riktig dybde. 

– Dette er et gammelt industriområde, så alt av masser måtte håndteres som forurenset masse. Vannet måtte renses før vi kunne slippe det ut igjen, sier Pettersen. 

Stålkjernepeler skal sørge for at byggene står støtt. Totalt er det satt ned 16.000 meter stålkjernepeler til fjell. 16.000 kubikkmeter betong og 2800 tonn armeringsjern går også med til byggingen. 

Strengere krav til rensing

Fredrikstad avløpsrenseanlegg skal håndtere kloakken fra Fredrikstad og Hvaler. Det er et viktig tiltak for å beskytte havet og bidra til en renere Oslofjord.  

– Det bygges nytt renseanlegg fordi hydraulisk kapasitet er for lav, dvs. dagens anlegg vil ikke kunne oppgraderes til å ta imot de vannmengdene som kreves. I tillegg er det nye og mye strengere rensekrav som det er krevende å implementere i eksisterende prosess. Eksisterende anlegg er et mekanisk/kjemisk anlegg, mens det nye i tillegg skal omfatte et biologisk rensetrinn, sier Christell Solberg, driftssjef vann og avløp i FREVAR.

Det nye anlegget sørger for å rense avløpsvannet for fosfor, partikler og nitrogen. Rensing av nitrogen vurderes av Miljødirektoratet som et av de viktigste tiltakene for å bedre tilstanden til Oslofjorden, som påvirkes av utslipp fra 118 kommuner i området. 

FARA skal produsere mer energi enn det forbruker. Det oppnås ved hjelp av solceller på taket, varmegjenvinning og produksjon av biogass som benyttes som drivstoff til bussene i Fredrikstad. 

På sikt skal anlegget være CO2-negativt. Det innebærer at det vil redusere mengden CO2 i atmosfæren etter noen års drift. 

God miks

En spesiell utfordring med bygging av anlegget er at det er vann som skal sirkulere i byggene. Derfor er det viktig at konstruksjonene blir helt tett. 

– Det har vi jobbet mye med, sier Aga-Thoresen. 

– En annen ting som er spennende, er at to sideentreprenører som skal levere prosessutstyr, kommer inn her etter hvert. Det krever mye prosjektering og koordinering med våre arbeider. Men vi har gode planleggingsmøter med byggherre og en fin organisasjon med en god miks av veldig rutinerte folk og unge, fremoverlente folk, sier prosjektlederen.