Hopp til hovedinnhold
Bygg, Energi

Superlativprosjektet

Halte hester og pjuske pusekatter, kommende veterinærer og erfarne forskere – på Campus Ås i Viken er det snart rom for dem alle. Her skal nemlig Veterinærhøgskolen flytte «hjem» til sitt moderuniversitet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), sammen med Veterinærinstituttet, som også forlater Oslo til fordel for Ås. Prosjektet omtales av byggherre Statsbygg som den største samlede utbyggingen i norsk universitets- og høgskolesektor noensinne. AF Gruppen har spilt en viktig rolle i byggearbeidet, som for deres del har pågått siden 2016. 

Tett bygg og håndmonterte fasader 

AF Bygg Østfold har hatt tett bygg-entreprisen, mens AF Energi & Miljøteknikk (EMT) har ansvaret for varme og kjøling til campus. Vi snakker her om åtte sammenknyttede bygg på til sammen 63 000 kvadratmeter, med fasade i rød, håndmontert tegl. Nærmere 300 000 teglstein har AF Bygg Østfolds folk skrudd fast til ytterveggene.  
– Det har vært en krevende jobb. Du kan sammenligne det med å få en haug med singel i hagen og jobbe med trillebår – det blir mye sjauing når du skal montere 300 000 tegl- og gesimsstein med to skruer hver på alle fasadene. Men det er også den delen av jobben jeg er mest stolt av. At vi har greid å levere flotte fasader til riktig tid og med en veldig fornøyd byggherre, sier Pål Oraug, prosjektleder hos AF Bygg Østfold. AF Posten møter ham og prosjektingeniør Torgeir Solberg Aasgaard på Ås en varm og solrik formiddag, og får en omvisning på campus. Mens vi går rundt på området, forteller Pål at han i tillegg er spesielt fornøyd med AF Bygg Østfolds prosjektorganisasjon. 

AF Bygg Østfold, Campus Ås

Store dimensjoner 

AF Bygg Østfold har hatt to tømmerlag, ett lag som har jobbet med grunnmuren og flere riggfolk og murere på byggeplassen. Dimensjonene over jobben de har gjort, er imponerende:  
– I tillegg til 25 000 kvadratmeter med yttervegger har vi montert 8000 kvadratmeter med metallfasade og 1350 vinduer med egne skoddeløsninger. Vi har også lagt 26 000 kvadratmeter med tak – og 17 000 av disse er dekket med sedum, forteller prosjektleder Pål.  
Sedumtaket har flere funksjoner: Det gir visuelt liv, det binder støv, det holder taket kjølig om sommeren, det tar hånd om overvann og det er bolig for en rekke insektarter. Et bevis på det, er bien som lander på den gule hjelmen til Kristoffer Abrahamsen fra AF Energi & Miljøteknikk, som også er med på omvisningen denne dagen. Han startet som prosjektleder for EMT da de kom inn på byggeplassen i 2017, og jobber nå med Statsbygg sitt neste store prosjekt Livsvitenskapsbygget, der EMT har ansvar for alle rørarbeider. Både han og Pål Oraug snakker varmt om samarbeidet mellom enhetene.  

Varme og kjøling  

– Vi fikk mye god drahjelp fra AF Bygg Østfold da vi kom inn her, særlig på økonomisiden, sier Kristoffer Abrahamsen, og Pål Oraug utdyper:  
– Vi var jo på plass et år før EMT, og hadde god oversikt over prosjektet. Dermed kunne vi gi en del innspill til dem. I starten var det noen forsinkelser i prosjekteringen som gjorde at vi ikke fikk satt i gang da vi skulle – samtidig ga det oss muligheten til å planlegge enda bedre. Og da vi endelig kom i gang, ble det god flyt.  
– Det er et stort og komplekst prosjekt, dette. Det er over 2400 rom, og en stor del av disse skal romme avansert brukerutstyr og har spesielle krav til tetthet på grunn av smittevern, forteller Kristoffer. EMT har levert og installert utstyr til kjøleproduksjon, varmegjenvinning, termisk kjøleenergilagring samt komplett distribusjonsnett for varme og kjøling – og Kristoffer nevner både kjølelagertanker som er gravd ned i bakken, ammoniakk isvannsmaskiner, tørrkjølere på taket og til sammen fem mil med rør. Samt prefabrikkerte moduler i de tekniske rommene.  
– Med våre prefabrikkerte moduler har vi spart over 20 000 timer med arbeid på byggeplass – timene er blitt flyttet til verksted hvor produksjonsforholdene for rørsveising er langt bedre enn på en trang byggeplass. Å redusere timeverk på byggeplassen kommer både oss og våre sideentreprenører til gode, forteller Kristoffer.  

Ansvar for samordning 

Likevel, det han er spesielt fornøyd med, er tilleggsbestillingen fra Statsbygg på «utvidet samordning».  
– Her på campus har det vært flere sidestilte og samtidige entrepriser, som for eksempel varme og kjøling, sanitær, sprinkler, gass, ventilasjon, automasjon, elektro osv, der vi jobber i de samme rommene, rent fysisk. For at det skal fungere effektivt, trengs en stor grad av samordning entreprisene imellom. Vi erfarte tidlig at det var behov for mer ledelse mellom entreprisene, og fikk etter hvert bestilling på den utvidede samordningen fra byggherre. Det innebar at vi styrte samordningsmøtene og pushet på fremdriften i mange tekniske områder. Det var en tillitserklæring fra Statsbygg som vi er godt fornøyd med, sier Kristoffer.  
– Det er unikt at en entreprenør får lede den delen av et prosjekt, det er normalt en byggherreoppgave, påpeker AF Bygg Østfolds Pål Oraug. Samtidig viser dette at samarbeidet mellom byggherre Statsbygg og AF-enhetene i prosjektet har fungert godt.  

På Campus Ås har AF hatt ansvar for bygg og energiløsninger for ny Veterinærhøyskole

Den røde grunnmuren 

– Vi har vært opptatt av å ha et godt samarbeid med byggeledelsen, og søkt å finne løsninger fortløpende på utfordringer som har oppstått. Vi har brukt egne dyktige håndverkere som har satt en standard for måten vi jobber på, og vi har fulgt tett opp med tanke på logistikk, planlegging og arbeidsledelse, sier Pål.  
Ett konkret eksempel er da grunnmuren skulle kles med nærmere 2000 løpemeter med betongelementer i samme farge som den røde teglsteinen på fasaden. Det var ingen enkel oppgave, men AF Bygg Østfold tok utfordringen – og løste den. Prosjektdirektør Arve Kjøll Olsen i AF Bygg Østfold forklarer:  
– Betongelementer med innblandet farge og spesielle krav til både innfesting, ferdig uttrykk og tilslag er ikke hyllevare, så vi måtte regne oss frem til et tilbud basert på egen erfaring og antakelser om hva vi kunne få til. Så er vi så heldige i AF Gruppen at vi har en egen betongteknolog, Bernt Kristiansen, som var involvert i hele fasen fra utvikling av betongresepter og fargetilslag til prøvestøp. Arkitekten hadde store forventninger til resultatet, og vi samarbeidet tett hele veien, forteller prosjektdirektøren.  
Men utfordringene stoppet ikke ved fargen. Selve monteringen krevde også sitt, da betongelementene hadde stor utkraging fra bakenforliggende konstruksjoner.  
– Våre egne fagarbeidere på betong monterte grunnmursfasaden og resultatet ble perfekt. Både Statsbygg og arkitektene var svært fornøyd med både uttrykk og presisjon i den ferdige fasaden, sier Arve.  

Fornøyd byggherre 

Byggherren selv, representert ved assisterende prosjektdirektør Kim Østenby i Statsbygg, bekrefter både det gode resultatet og det gode samarbeidet med AFs entrepriser på Campus Ås:  
– Vi har som byggherre stilt mange strenge krav til både større løsninger og mindre enkeltdetaljer. Fasaden på byggene her er spesiell, og jeg syns AF Bygg Østfold har levert svært bra løsninger hele veien. Vi har samarbeidet godt med dem, og jeg opplever dem som svært løsningsorientert – de har fått til det vi har ønsket.  
Når det gjelder AF Energi & Miljøteknikk, så har også det samarbeidet fungert bra. De er en gjeng som har dratt mye av lasset for oss. Jeg tenker da særlig på hvordan de har bidratt til fremdriften i en del av prosjektet med mange sidestilte entreprenører. Der har EMT sittet fremst på stolen og gjort sitt for at vi skulle komme oss gjennom utfordringene som har oppstått underveis.  
– Vil Statsbygg være interessert i å samarbeide med AF Gruppen igjen?  
– Ja, det vet jeg at vi vil være.