Hopp til hovedinnhold

Älmhults vattenverk

AF Bygg Syd har utsetts till generalentreprenör för om- och tillbyggnad av Älmhults vattenverk. Kommunen växer och åtgärderna ska säkerställa framtidens försörjning av dricksvatten.

Prosjektstatus

   Sep 2018
   Oct 2021

   Uppdraget

   Älmhults kommun har gett AF Bygg Syd uppdraget att uppföra en ny processbyggnad och en ny personalbyggnad samt att totalrenovera befintlig processbyggnad. Den nya anläggningen förväntas vara i full drift hösten 2021.

    AF Gruppen

    Älmhults vattenverk

    Bakgrund

    Sedan kommunens befintliga vattenverk byggdes 1990 har det vuxit fram flera nya stadsdelar och byggts många bostäder, samt bland annat ett hotell och ett nytt handelsområde. Om vattenverket inte byggs ut kommer älmhultsborna inte kunna garanteras en tillfredsställande leverans av drickvsatten.

    Generalentreprenad

    Generalentreprenaden uppgår till 144 MSEK exklusive optioner, och omfattar mark- och grundläggningsarbeten, byggnadsarbeten, maskinarbeten, styr- och programmeringsarbeten, rörarbeten samt ventilationsarbeten.

    – Vi ser fram emot att få bidra till Älmhults kommuns utveckling med vår långa erfarenhet av komplicerade uppdrag inom VA-området. Projektet stämmer väl överens med vår kompetens och kapacitet, säger AF Gruppens koncernchef Morten Grongstad.

    (Skissbild: Sydark Konstruera)

    Prosjektinformasjon

    Kunde: Älmhults kommun
    Entrepriseform: Generalentreprenad
    Entreprenør: