Hopp til hovedinnhold

E6 Soknedal

Prosjektet omfattet bygging av ny to-/trefelts veg på den 6,5 km lange strekningen mellom Vindåsliene og Korporalsbrua i Midtre Gauldal kommune.

Prosjektstatus

  Sep 2017
  Dec 2020

  Om prosjektet

  Arbeidene omfattet parsellen fra Vindåsliene til Korporalsbrua og besto i hovedsak av vegbygging inkludert tunnel- og betongarbeider.

  • MNOK 993

   Kontraktssum

  • 6,5

   km ny E6

  AF Gruppen

  Soknedal

  Ny vegtrasé og tunnel

  Fra Vindåsliene går ny E6 vest for Sokna og gammel trasé. Fra nord for Fossum bru følger ny E6 gammel trasé frem mot sentrum. I Soknedal går den nye vegen utenom sentrum og ned mot Sokna.

  Sør for sentrum er det bygget et toplanskryss med avkjøring til Soknedal. Nord for sentrum går ny E6 i ny bru over Sokna før vegen fortsetter inn i en 3,6 km lang tunnel. Tunnelen kommer ut i dagen 500-600 meter sør for Korporalsbrua.

  Lokalt ved Soknedal sentrum fører vegutbyggingen til langt bedre trafikksikkerhet og miljøforhold. Også på de tilstøtende strekningene på dette prosjektet har utbyggingen ført til langt bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet.

  Gammel E6 beholdes for lokaltrafikk og gang- og sykkeltrafikk. Ny E6 er om lag en kilometer kortere enn den gamle. 

  Aktuelt

  • AF-posten artikkel
   E6, den strakaste vei’n

   Fra i sommer er E6 gjennom Midtre Gauldal litt strakere enn før, når den gamle veien gjennom Soknedal sentrum erstattes av 6,7 rette kilometer med ny vei, bru og tunnel.

   03.06.2020

  Prosjektinformasjon

  Forretningsenhet: AF Anlegg
  Kunde: Statens vegvesen
  Entrepriseform: Hovedentreprise