Hopp til hovedinnhold

Ny motorvei utenfor Stockholm

AF Gruppen driver tunnel til en ny strekning av E4 vest for Stockholm.

Prosjektstatus

  Aug 2020
  Dec 2024

  Om prosjektet

  Förbifart Stockholm er en ny strekning av E4 som bygges fra Kungens kurva i sør til Häggvik i nord. Av veiens 21 kilometer går drøyt 18 kilometer i tunnel. AF Gruppens entreprise omfatter tunneler under Lovön.

   AF Gruppen

   Lovö, Stockholm

   Et av Sveriges største infrastrukturprosjekter

   Transportsystemet i Stockholms-regionen er sårbart fordi det bare finnes en nord-sydlig forbindelse. Förbifart Stockholm binder sammen de nordlige og sydlige delene av hovedstaden, avlaster Essingeleden og sentrum og minsker sårbarheten i Stockholms trafikksystem.

   E4 Förbifart Stockholm blir en av verdens lengste motorveitunneler. Hele anlegget skal åpnes for trafikk i 2030. Veien koster 37,7 milliarder svenske kroner (2017-kroner).

   Tunnelarbeid

   AF Gruppens entreprise omfatter totalt 19 kilometer tunnel fordelt på veitunneler og rampetunneler. I tillegg kommer veianlegg, tekniske bygg, pumpestasjoner, ventilasjonstårn og annen infrastruktur.

   AF Gruppen skal ferdigstille arbeidet i mars 2026. 

   • Sprøyting i 372 ventilasjonsstoll. Foto: Tommy Bjerkhaug
   • Lading salve 302-S1. Foto: Tommy Bjerkhaug
   • Salveboring på stuff 301N1. Foto: Tommy Bjerkhaug
   • Knuseverket på Lovö syd, desember 2021. Foto: Hans Fr. Asbjørnsen
   • Arbeidet med vann- og frostsikring er i gang. Januar 2023. Foto: Tommy Bjerkhaug
   • Pumpestasjon under bygging januar 2023. Foto: Tommy Bjerkhaug

   Aktuelt om prosjektet