Hopp til hovedinnhold

Eramet kraner, Herøya

AF Decom har revet fire industrikraner og fire traverskraner for Eramet ved indre kai på Herøya i Porsgrunn.

Prosjektstatus

   Sep 2017
   Jan 2018

   Om prosjektet

   Kranene, som var 45 meter høye og bestod av rundt 1 000 tonn stål, ble felt ved kontrollert sprengning. Den 150 meter lange betongkranbanen ble revet maskinelt. Totalt 1500 tonn betong ble fjernet og 1000 tonn stål ble klippet opp og levert til gjenvinning.

   • 45 KG

    Sprengstoff ble brukt til å felle tre av kaikranene

   • 100 tonn

    gravemaskin ble brukt til å fjerne betong og klippe stål i prosjektet

   • AF Decom har som mål å gjenvinne mest mulig av det som rives. 1500 tonn betong ble sendt til deponi, mens 1000 tonn stål ble solgt og gjenvunnet.
   • 4 kaikraner og 4 traverskraner ble felt med sprenging. En 150 meter lang kranbane i betong ble revet maskinelt.
   AF Gruppen

   Hydrovegen 3, Porsgrunn

   Øverflødig landemerke

   • Grabbkranene på kranbanen
    Industrikranene på Tinfoskaia har blitt brukt siden midten på 1900-tallet til lossing og lasting av råvarer og ferdigprodukter til og fra industrien på Notodden.
   • Arbeidet ligger i planleggingen
    Sprengning av infrastruktur er over på noen sekunder, men jobben krever nøye forberedelser og god planlegging over flere dager. Her gjøres de elektroniske tennerne klare og sjekkes av anleggsleder Anders Fossum.
   • Tunge kraner historie
    Tre av de store kaikranene ble skutt ned samtidig ved hjelp av 45 kilo sprengstoff vinteren 2017.
   • Prosjektteamet
    Rivingen gikk som planlagt og AF Decoms team var godt fornøyde med gjennomføringen av den kontrollerte sprengningen. F.v.: Prosjektleder Christian Kjøs Borgvad, anleggsleder Anders Fossum, leder spesialprosjekt Jarle Bøckmann og avdelingsdirektør Øyvind Omnes.
   • Klipping
    Etter sprengningen kunne den 100 tonn tunge gravemaskinen gå i gang med maskinell klipping av stålet.

   Kranene på Tinfoskaia har vært godt synlig i lokalsamfunnet siden midten av 1900-tallet og var i en årrekke brukt til omlasting av råvarer og ferdig produkter fra industrien på Notodden. Da virksomheten på Notodden opphørte på slutten av 80-tallet gikk aktiviteten på kaien ned, og kranene ble brukt til lossing og lasting på skip. Med tiden har skip i større grad fått eget utstyr for lossing og kranene har blitt overflødige.

   Fjerning av de gamle grabbkranene har frigjort viktig areal på kaien som fortsatt benyttes til håndtering av bulkmateriale.

   Skjøt ned et stykke industrihistorie

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Riving
   Kunde: Eramet Norway AS
   Entrepriseform: Totalentreprise
   Entreprenør: