Hopp til hovedinnhold

Fjerning av krysseren Murmansk

Krysseren «Murmansk» havarerte utenfor Sørvær i Finnmark i 1994. På oppdrag fra Kystverket har AF fjernet vraket.

Prosjektstatus

   Sep 2009
   Feb 2012

   Om prosjektet

   AF-metoden gikk i korte trekk ut på å forberede for tørriving og demontering av vraket der det lå. Det ble gjort ved å etablere moloer og tilnærmet tørrdokk rundt vraket av "Murmansk", slik at vannet kunne pumpes ut, og vraket tørrlegges. Deretter ble anleggsmaskiner benyttet for å rive og sortere vraket i forskjellige avfallsfraksjoner som ble fraktet med skip til avfalls- og gjenvinningsmottak.

   • 13 000

    tonn tung

   • 211

    meter lang

   • MNOK 239

    Kontraktssum

   AF Gruppen

   Sørvær, Norge

   Spektakulær ryddejobb i fjæra

   Den russiske krysseren slet seg under slep, og sank delvis utenfor Sørvær på Sørøya på Finnmarkskysten 24. desember 1994. Området ved Sørøya er meget værhardt og utsatt for naturkrefter.  

   AFs tilnærming til denne spesielle jobben var klar: målet var å identifisere alle mulige risikofaktorer for deretter å utvikle en metode som ville minimere disse. Den samlede jobben virket stor og komplisert, men ved å dele opp jobben i mindre, mer kjente og håndterbare operasjoner kunne risikoen reduseres og kontrollen økes. Løsningen ble en modell der hele jobben ble delt opp i fire ulike delprosjekter.

   AF-metoden gikk i korte trekk ut på å forberede for tørriving og demontering av vraket der det lå. Det ble gjort ved å etablere moloer og tilnærmet tørrdokk rundt vraket av "Murmansk", slik at vannet kunne pumpes ut, og vraket tørrlegges. Deretter ble anleggsmaskiner benyttet for å rive og sortere vraket i forskjellige avfallsfraksjoner som ble fraktet med skip til avfalls- og gjenvinningsmottak.  

   AF-metoden har flere fordeler: 

   • Eliminerer usikkerhet knyttet til undervannsoperasjoner og løft
   • Minimerer risikoen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet
   • Minimerer værbegrensningene i riveprosessen
   • Benytter anerkjente og velprøvde metoder og prinsipper i bygg- og rivebransjen
   AF var den eneste anbyderen som foreslo kombinasjonen molo og tørrdokk. Kystverket presiserte ved tildelingen at AF ble valgt med bakgrunn i at vi hadde den beste miljømessige profilen, med den laveste risikoen for spredning av forurensingskilder.
   Ola Jegleim, prosjektdirektør i AF Decom.

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Riving
   Forretningsenhet: AF Decom AS
   Kunde: Kystverket
   Entrepriseform: Totalentreprise

    Ledige stillinger