Hopp til hovedinnhold
Murchison, Thialf og Hermod

Fjerning og gjenvinning av Murchison

Ved bruk av nyskapende metoder har AF fjernet en av de største plattformene i Nordsjøen.

Prosjektstatus

  Mar 2016
  Mar 2020

  Om prosjektet

  AFs kontrakt omfatter engineering, forberedende arbeider, fjerning og gjenvinning (EPRD) av både dekk og stålfundamentene. Fjerning- og gjenvinningsarbeidet gjennomføres både i Storbritannia og på AF Miljøbase Vats.

   AF Gruppen

   Nordsjøen

   Gigantplattform ved veis ende

   Murchison, petroleumsfelt som krysser delelinjen mellom norsk og britisk side i Nordsjøen. Selve plattformen står på britisk kontinentalsokkel øst for Shetlandsøyene. Murchison-plattformen er en av de største stålunderstellsplattformene i Nordsjøen og har vært operativ fra 1980 til 2014.

   AF Decom Offshore U.K. Limited, fikk fjernings oppdraget i et konsortium med Heerema Marine Contractors Nederland SE (Heerema-AF Konsortiet). 

   Spektakulær ryddejobb

   Prosjektet besto av 300 personer hvorav 130 til enhver tid var offshore. Ustabile værforhold, kostbart utstyr og strenge krav til helse, miljø og sikkerhet stilte krav til god planlegging.

   AFs løsning ble å benytte to av verdens største tungløftfartøy for å kunne fjerne plattformen på en mer effektiv og sikker måte. Et såkalt "Two-Vessel-Scenario" er aldri tidligere blitt gjennomført.

   Sommeren 2016 ble plattformens overbygg fjernet og fraktet til AF Miljøbase Vats i løpet av tre måneder.

   Våren 2017 ble understellet fjernet. Prosjektet har som mål å gjenvinne 96 prosent av plattformen. 

   Prosjektet avsluttes i 2020 - ett år før den opprinnelige planen. Prosjektet er så langt gjennomført uten fraværsskader.

    

   • 300

    Involvert i prosjektet fra AF og underentreprenører.

   • 52.000

    tonn

    Stålvekten på plattformen tilsvarer 7 Eiffel-tårn.

   • 156

    meter

    Plattformens vanndybde, tilsvarer høyden til 3,4 frihetsgudinner

   • Kildesorterer på alle byggeplasser

    Kildesortering er viktig for miljøet og AF kildesorterer avfall på alle sine prosjekter.

    Mer om miljø i AF

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Fjerning og gjenvinning offshore
   Forretningsenhet: AF Offshore Decom AS
   Kunde: Canadian Natural Resources International (U.K.)