Hopp til hovedinnhold

Wireline-kraner til Statfjord B/C

AF har levert seks wireline-kraner til Statfjord B/C for Statoil.

Prosjektstatus

   Feb 2013
   Nov 2014

   Om prosjektet

   Kontrakten besto i en full EPCIC-leveranse der AF leverte selve kranene, separat HPU til hver kran, fundamenter, offshore installasjon og igangkjøring offshore.

   • MNOK 96

    Kontraktssum

   Prosjektinformasjon

   Prosjektet ble gjennomført iht. plan og uten fraværsskader. Det er brukt ca. 27 000 timer offshore og ca. 53 000 timer onshore samt timene til underentreprenør. Under erfaringsoverføringsmøtet ble det konkludert med at prosjektet har vært en suksess både for AF og for Statoil.

   Prosjektinformasjon

   Kunde: Statoil