Hopp til hovedinnhold

Firbente medarbeidere lukter lunta på E39

Ingen elektroniske sensorer kan måle seg med hundenesen, verken i fleksibilitet eller i kapasitet. Nå gjør sprengstoffhunder Nye Veier-prosjektet E39 Kristiansand-Mandal enda sikrere.

Prosjektstatus

   Apr 2020
   May 2020

   Hundesøk i storprosjekt

   På oppdrag for Nye Veier bygger AF Gruppen nye E39 mellom Kristiansand og Mandal, og våren 2020 inntok de tre nye medarbeiderne Corona, Sylvester og Chili prosjektet i en litt uvanlig HMS-rolle. Hundene skal søkte etter sprengstoff for å sikre videre sikker drift.

    AF Gruppen

    For å få bygget ny parsell fra Kristiansand til Mandal, skal det sprenges og fjernes fire millioner kubikkmeter masse. Hundenes oppgave er å søke etter rester av sprengstoff før man kan bore videre i området.
    - Vi legger stor vekt på å ivareta omgivelsene våre ved sprengning og masseforflytting, og viktigst er sikkerheten til de som jobber i og for prosjektet. For å være trygge på at personell og maskiner ikke blir skadet, og på at vi ikke etterlater oss sprengstoffrester i området, setter vi inn et ekstra sikkerhetstiltak, forklarer utbyggingssjef Harald J. Solvik i Nye Veier.
    - Hundene kan lukte og identifisere sprengstoff. Dette kan dreie seg om å finne gjenstående eksplosiver i grunnen på en effektiv og sikker måte, som i dette tilfellet på E39 Kristiansand- Mandal. I AF Decom har vi også lang erfaring, sertifisering, og de tillatelser som myndighetene krever, for å håndtere alle typer eksplosiver og risikoer knyttet til håndtering av forsagere, sier Kristoffer Modell, rådgiver og hundetrener i AF Decom.

    Teknologi og hunder i samspill

    Ifølge DSB var det bare i fjor 300 hendelser  knyttet til sprengstoff i Norge, hvorav hovedvekten omhandler forsagere. For å minimere risikoen for ulykker, har Nye Veier innført krav om elektroniske tennere og sensorer under arbeid med sprengstoff i prosjektet. Med hundesøk blir det videre arbeidet i prosjektet enda tryggere for prosjektets ansatte.

    - Dette er et godt eksempel på effektive og gode sikkerhetstiltak som vi vet virker. Vi er kompromissløse på at ingen skal skade seg i våre prosjekter, og da er det en selvfølge å både prøve ut og innføre nye metoder og tiltar, sier Solvik i Nye Veier.

    Hundesøk for Nye Veier

    Prosjektinformasjon

    Prosjekttype: Anlegg - Spesialprosjekter
    Forretningsenhet: AF Decom AS